suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio ELY-keskus

Ilmoittautuminen kalanensiostajarekisteriin

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Merialueella kalastajilta suoraan kalaa tai kalastajan itse valmistamia kalastustuotteita ostavien yritysten tulee ilmoittautua kalanensiostajarekisteriin, jota ylläpitää Varsinais-Suomen ELY-keskus.

Ensiostajarekisteriin tallennetaan kalastustuotteiden ensiostajiksi ilmoittautuneiden luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden nimi- ja yhteystiedot sekä henkilö- ja yritys- tai yhteisötunnukset. Rekisterissä olevia tietoja käytetään kalastuksen ja kalakaupan valvontaan, Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevassa lainsäädännössä säädetyn tiedonkeruu-velvoitteen täyttämiseen ja tilastointia varten. Kalan ensiostajarekisteriin merkitty toimija on velvollinen toimittamaan mahdolliset muuttuneet tiedot rekisterin ylläpitäjälle.

Ensikäden ostajan velvollisuuksista säädetään EU:n valvonta-asetuksessa (1224/2009) artikloissa 56 - 68 ja seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta annetussa laissa (1188/2014).

Toimi näin

Täytä tulostettava ilmoittautumislomake (Ilmoitus kalakaupparekisteriin) ja lähetä se ELY-keskuksen yleisen sähköisen asiointilomakkeen liitteenä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kirjaamoon. Voit lähettää hakemuksen myös postitse. ELY-keskusten yhteystiedot löydät Palvelupaikat -kohdasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Muut vastuuorganisaatiotUudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Karjalan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Palvelusta vastaaElinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: ELY-keskus
Päivitetty: 4.3.2021