suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Puolustusvoimat

Ilmavoimien tilannevalvojat ja taistelunjohtajat

 • Palvelu
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Tilannevalvonta- ja taistelunjohtoaliupseerit työskentelevät nykyaikaisissa johtokeskuksissa lähellä ilmavalvontaa, taistelunjohtamista ja hävittäjiä. Johtokeskuslinjalla sinut koulutetaan poikkeusolojen ilmavoimien tilannevalvojaksi tai taistelunjohtajaksi. Molemmat tehtävät ovat aliupseerin tehtäviä, mutta johtokeskuslinjalta on mahdollista hakeutua muiden linjojen reserviupseerikursseille.

Johtokeskuslinja antaa laajan näkemyksen ilmailun eri osa-alueista sekä monipuolisen tietämyksen Puolustusvoimien tehtävistä. Tärkeimpinä osa-alueina ovat Ilmavoimien hävittäjätorjunta sekä johtamis- ja valvontajärjestelmät. Koulutuksen jälkeen koulutettavat jakaantuvat Lapin ja Karjalan lennostoihin pääjohtokeskuksiin. Osa varusmiesjohtajista palaa lennostovaiheen jälkeen Ilmasotakouluun apukouluttajiksi. Palveluksen jälkeen on mahdollista hakeutua töihin Puolustusvoimiin johtokeskusalan avoimiin aliupseerin virkoihin tai jatkaa upseerin uralle Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisjärjestelmäopintosuunnan kautta.

Tilannevalvojat tekevät Ilmavoimien pääjohtokeskuksissa ilmatilannekuvaa käyttäen hyväksi eri sensoreilta saatavaa informaatiota. Tilannevalvojan työssä operoidaan valvonta- ja johtamisjärjestelmiä sekä luodaan tunnistettu ja reaaliaikainen ilmatilannekuva koko valtakunnan alueelta. Ilmatilannekuvaa käytetään alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamisen.

Taistelunjohtajakoulutus toimeenpannaan vain heinäkuun saapumiserästä aliupseerikurssin 1. vaiheen halukkuuksien perusteella. Taistelunjohtajakoulutukseen valitut koulutetaan poikkeusolojen taistelunjohtajan tehtävään. Taistelunjohtaja johtaa hävittäjäosaston torjumaan ilmauhkaa. Hävittäjäosaston johtaminen ilmataistelussa vaatii jatkuvaa kaksisuuntaista kommunikaatiota hävittäjäosaston ja taistelunjohtajan välillä sekä kykyä tehdä nopeita päätöksiä jatkuvasti muuttuvissa tilanteissa.

Erikoisjoukkohaussa olevien koulutuksien palvelusaika on 347 vuorokautta. Koulutus alkaa kahdeksan viikon peruskoulutuskaudella. Peruskoulutuskauden jälkeen sekä tilannevalvojat että taistelunjohtajat käyvät 16 viikon mittaisen aliupseerikurssin. Aliupseerikurssin jälkeen seuraa 26 viikon mittainen johtokeskusharjoittelu.

Toimi näin

Ilmavoimien erikoiskursseille pääsy edellyttää aina hakeutumista erikoisjoukkohaun kautta. Hakuaika tammikuussa alkavalle kurssille päättyy 1.9. ja heinäkuussa alkavalle kurssille 1.3. Kurssille haetaan ennen varusmiespalveluksen alkamista.

Hae aliupseerikurssin johtokeskuslinjalle Puolustusvoimien sähköisen asioinnin kautta. Hakemuksen täyttöä varten tarvitset lukion tai ammatillisen oppilaitoksen päättötodistuksesta tai kesken olevien opintojen osalta matematiikan, äidinkielen ja englannin kielen arvosanat.

Lisätietoja:

 • Ilmasotakoulun valintasihteeri 0299 250 223, erikoiskurssit.ilmav@mil.fi
 • Varusmies-teemasivusto (http://varusmies.fi/erikoisjoukot/ilmavoimien-erikoiskurssit/tilannevalvojat-ja-taistelunjohtajat)
 • Varusmiesopas
 • Aluetoimistot

Kenelle ja millä ehdoin

Hakijalta edellytetään:

 • Normaali terveydentila, palveluskelpoisuusluokka A
 • Luotettava ja nuhteeton elämäntapa
 • Hyvä fyysinen kunto
 • Lukion oppimäärä tai kolmivuotinen ammatillinen perustutkinto (viimeisellä luokalla oleva voi hakea, jos opinnot on suoritettu ennen palvelukseen astumista)
 • Normaali värinäkö
 • Näkö 1,0 ilman laseja tai laseilla (korjaavan lasin vahvuus enintään ±5 diopteria)
 • Ei voimakkaasti oireilevia allergioita

Hakemusten perusteella hakijat kutsutaan valintakokeisiin Ilmasotakoululle. Tammikuun saapumiserästä koulutetaan kymmenen tilannevalvojaa sekä heinäkuun saapumiserästä kymmenen tilannevalvojaa ja kuusi taistelunjohtajaa.

Hakijat valitaan kurssille soveltuvuuslausuntojen perusteella huomioiden lihaskuntotestit, haastattelut ja mahdolliset rikkeet sekä terveydentila.

Taistelunjohtajakoulutukseen halukkaat oppilaat lähetetään syyskuun aikana Tuusulaan Puolustusvoimien Tutkimuslaitoksen Toimintakykyosaston johtamaan taistelunjohdon soveltuvuustestaukseen. Valinnat taistelunjohdon peruskurssille tehdään samanaikaisesti reserviupseerikurssin valintojen aikaan.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPuolustusvoimat
Palvelusta vastaaPuolustusvoimat
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Puolustusvoimat
Päivitetty: 3.2.2020