suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kouvolan kaupunki

Ikäkausiin liittyvät terveystarkastukset

  • Palvelu
  • Kouvola
  • Julkinen palvelu

Hyvinvointia edistävän kotikäynnin tarkoituksena on tukea ja ylläpitää sinun hyvinvointiasi ja toimintakykyäsi, kannustaa sinua ottamaan kaikki voimavarasi käyttöön sekä suunnitella tulevaa ikääntymistäsi ja asumistasi. Käynnillä käydään kanssasi läpi mm. edunvalvontavaltuutuksen ja hoitotahdon laatimista ja kerrotaan tarvittaessa palveluista ja omahoidon välineistä esimerkiksi sähköisestä terveystarkastuksesta. Ennen kotikäyntiä oman asuinalueesi palveluohjaaja lähettää sinulle kirjeen, jossa kerrotaan käynnistä. Kotikäynti on sinulle vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta.

Kenelle ja millä ehdoin

Hyvinvointia edistävä kotikäynti on tarkoitettu kunakin vuonna 75-vuotta täyttäville henkilöille

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikäkauteen liittyvässä terveystarkastuksessa kiinnitetään huomiota kussakin elämänvaiheessa ajankohtaisiin asioihin. Lastenneuvola järjestää lapselle laajan terveystarkastuksen neljän kuukauden, 18 kuukauden ja 4 vuoden iässä. Tarkastuksissa käsitellään lapsen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen sekä mahdollisiin erityistarpeisiin liittyviä seikkoja.

Koululaisten laajat terveystarkastukset järjestetään ensimmäisellä, viidennellä ja kahdeksannella luokalla. Lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen lisäksi tarkastuksessa arvioidaan koko perheen hyvinvointia. Opiskeluterveydenhuollon järjestämissä terveystarkastuksissa tarkastellaan opiskelijan terveyttä ja hyvinvointia sekä muita opiskeluun vaikuttavia seikkoja kokonaisuutena.

Ikääntyneille tarjottavissa terveystarkastuksissa voidaan perustutkimusten lisäksi selvittää muun muassa muistia, toimintakykyä, mielenvireyttä ja itsenäistä suoriutumista. Nämä tarkastukset järjestää terveyskeskus.

Valtioneuvoston asetus neuvolatoiminnasta, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollosta sekä lasten ja nuorten ehkäisevästä suun terveydenhuollosta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaKouvolan kaupunki
Alue Kouvola
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kouvolan kaupunki
Päivitetty: 25.1.2019