suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Ikäihmisten ympärivuorokautinen hoiva

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Ikäihmisten palveluissa ympärivuorokautista hoivaa järjestetään pääasiassa tehostettuna palveluasumisena. Joissakin tapauksissa palvelu voidaan järjestää myös pitkäaikaisena laitoshoitona.

Ympärivuorokautinen hoiva on tarkoitettu ikääntyneille, jotka tarvitsevat runsaasti ympärivuorokautista hoivaa ja apua. Ympärivuorokautisen hoivan asukasvalinnat tehdään yhteistyössä moniammatillisessa työryhmässä (SAS työryhmä), jonka tehtävänä on selvittää ja arvioida asiakkaan kokonaistilanne, tarvittavat palvelut ja hoitopaikka.

Nokialla ympärivuorokautisen hoivan palveluita järjestetään sekä kaupungin omissa yksiköissä että yksityisten palveluntuottajien yksiköissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu ikääntyneille nokialaisille, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoivaa.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 6.7.2021