suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ikäihmisten tilapäinen palveluasuminen

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tilapäisen palveluasumisen (lyhytaikaishoidon) tarkoituksena on tukea ikäihmisen kotona asumista sekä turvata asiakkaan toimintakyvyn ja omatoimisuuden säilyminen sekä ehkäistä pidempiaikainen ympärivuorokautisiin hoivapalveluihin siirtyminen.

Tilapäisen palveluasuminen on tarkoitettu ensisijaisesti omaishoitajien lakisääteisiin vapaisiin. Tilapäisen palveluasuminen hoitojakson tavoitteena on kotona asumisen tukemisen lisäksi tukea omaishoitajaa omaisen / läheisen hoitotyössä.

Tilapäinen palveluasuminen on tarkoitettu myös ikäihmisille, jotka akuutin ennalta arvaamattoman elämäntilanteen vuoksi tarvitsevat kriisipaikkaa.

Tilapäisen palveluasuminen on mahdollista saada sairaalasta/terveyskeskuksesta kotiutuva henkilö, kotihoidon asiakas, omaishoidon piirissä oleva tai pitkäaikaisasumispaikkaa odottava ikäihminen.

Tilapäisen palveluasumisen pituus ja sisältö määritellään asiakkaan tarpeiden mukaan.

Tilapäisen palveluasumisenvuorokausimaksuun sisältyy ympärivuorokautinen hoiva ja huolenpito sekä ateriat. Hoivaan sisältyy hoitojakson tavoitteiden asettaminen ja niihin perustuva toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä kuntoutus. Asiakas vastaa itse tarvitsemistaan lääkkeistä, apuvälineistä, hoitotarvikkeista, henkilökohtaisista hygieniatuotteista ja mahdollisista matkakuluista hoitojakson aikana.

Omaishoidon tuen palveluseteli myönnetään omaishoitajan lakisääteisen vapaan (lyhytaikaishoidon) järjestämiseen yksityisessä hoitokodissa.

Toimi näin

Erillistä hakemusta tilapäiseen palveluasumiseen ei ole, vaan ota yhteyttä asiakasneuvonta Ohjuriin.

Ohjuri kartoittaa palveluntarpeesi sekä toimintakykysi käytössä olevilla toimintakykymittareilla:

  • RAVA-mittari (mittari, jolla arvioidaan ikäihmisen toimintakykyä ja avuntarvetta, jotta hänet voidaan hoitaa hänelle sopivimmassa hoitomuodossa
  • MMSE-testi (lyhyt muistin ja tiedonkäsittelyn arviointiin tarkoitettu ns. minitesti)
  • ADL-mittarilla arvioidaan päivittäisistä perustoiminnoista selviytymistä eli kykyä peseytyä, syödä, pukeutua, käydä wc:ssä, liikkua sekä pidättää virtsaa ja ulostetta.

Jos olet omaishoidon tuen asiakas, ole yhteydessä omaishoidon tuen palveluohjaajaan.

Tilapäishoidon ollessa yksittäinen hoitojakso, joka ei sisälly hoito- ja palvelusuunnitelmaan, saat palvelupäätöksen omien yksiköiden osalta ko. yksikön asumispalveluesimieheltä ja yksityisten asumispalveluiden osalta palveluvastaavalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Ennen tilapäisen palveluasumisen tarpeenarviointia muut mahdolliset keinot tukea asumista nykyisessä asumismuodossa on kartoitettu ja arvioitu.

Iäkkään henkilön hoito ja huolenpito järjestetään ensisijaisesti hänen kotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä sosiaali- ja terveyspalveluilla, jotka sovitaan sisällöllisesti ja määrältään vastaamaan iäkkään henkilön kulloisiakin palveluntarpeita (Vanhuspalvelulaki 14 §).

Lyhytaikaispaikan saamisen edellytyksenä on, että asiakas on lähtökohtaisesti ollut laaja-alaisten kotiin annettavien palveluiden ja / tai omaishoidon tuen piirissä.

Omaishoidon tuen lakisääteiset vapaat (laki omaishoidontuesta 937/2005).

Palvelu on maksullinen.

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän Yhtymähallituksen vuosittain vahvistamat asiakasmaksut.

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/734.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Palvelusetelintuottajat omaishoidon tilapäishoitoon

Lisätietoja omaishoidon lakisääteisten vapaiden käytöstä tilapäishoitoon: www.ylasavonsote.fi/kotihoidon-palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 5.3.2021