suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ikäihmisten tehostettu palveluasuminen

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Tehostettua palveluasumista järjestetään palvelutalossa tai ryhmäkodissa sekä lyhytaikaisena tehostettuna palveluasumisena. Maksimihoitoaika lyhytaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa on pääsääntöisesti 14 vrk. Tehostetun palveluasumisen asukkaalla on käytössään oma asunto tai riittävän yksityisyyden varmistava, esteetön huone sekä wc-pesutila.

Tehostetussa palveluasumisessa asukas voi osallistua yhteisön elämään. Hänellä on mahdollisuus turvalliseen ulkoiluun, harrastamiseen ja yhteisölliseen toimintaan. Ryhmäkodin asukas voi liikkua yhteisissä ja turvallisissa tiloissa sekä osallistua kodin askareisiin ja päivittäisiin toimintoihin. Asukas saa ammattitaitoiselta henkilöstöltä yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisen riittävän ja ympärivuorokautisen hoivan ja hoidon, ohjauksen ja tuen sekä palvelut.

Asukkaan on mahdollista asua omassa kodissaan kuolemaansa saakka, ellei hänelle hoidontarpeensa vuoksi tule tarvetta siirtyä sairaalahoitoon. Tehostettu palveluasuminen kattaa ympärivuorokautisen perusturvan, joka pitää sisällään palvelukodin henkilöstön toteuttaman henkilökohtaisten tarpeiden mukaisen hoidon ja hoivan, avun, ohjauksen ja tuen.

Tehostetussa palveluasumisessa ammattitaitoinen henkilöstö tukee ja ohjaa asiakasta hänen jokapäiväisessä elämässään sekä tarjoaa hänelle asiakkaan toimintakyvyt huomioon ottaen mahdollisuuden osallistua arjen elämään ja askareisiin sekä harrastuksiin ja ulkoiluun. Omahoitaja tukee ja palvelee asiakasta yhteistyössä omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa. Yksikössä ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa myös omaisia, esimerkiksi hoitotuen hakemisessa.

Tehostetussa palveluasumisessa järjestetään asiakkaille yksilöllisen palvelu- ja hoitosuunnitelman mukaiset tarvittavat sairaanhoitopalvelut. Henkilökohtaisesta päivittäishygieniasta ja puhtaudesta huolehditaan ja wc-käynneillä opastetaan tarpeen mukaan ympäri vuorokauden. Lisäksi tarjotaan viikoittainen tarvittava peseytymisapu saunassa tai suihkussa. Aterioiden monipuolisuudesta huolehditaan ja syömisessä avustetaan tarpeen mukaan päivittäin (aamiainen, lounas, päiväkahvi, päivällinen ja iltapala sisältyvät palveluun). Tehostettuun palveluasumiseen sisältyy vaate- ja liinavaatehuolto, pyykki pestään tarvittaessa päivittäin ja erikoispyykkien, kuten kemiallisen pesun vaativien pesettämisestä vastaa palveluntuottaja. Asuinympäristön siivouksesta huolehditaan päivittäin. Lisäksi toteutetaan laajempi viikkosiivous ja vuosittainen suursiivous.

Toimi näin

Lisää tietoa asumispalveluista saat Kotitorilta ja Kotihoidon asiakasohjausyksiköltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Tehostettua palveluasumista järjestetään niille, joilla hoidon ja huolenpidon tarve on sairauden, ikääntymisen tai vamman takia ympärivuorokautista. Tehostettu palveluasuminen voi olla jatkuvaa tai lyhytaikaista. Siihen kuuluu hoidon, huolenpidon ja ohjauksen lisäksi asukkaan toimintakykyä ylläpitävä ja edistävä toiminta, ulkoilu ja liikunta, ateria- ja vaatehuolto, peseytymis- ja siivouspalvelut sekä muut tarvittavat palvelut ympärivuorokautisesti.

Asukkaat voivat kalustaa asuntonsa itse. He maksavat asumisesta tehostetun palveluasumisen maksut, vuokran sekä muut asumis-, ruoka- ja lääkekulut. Tehostettua palveluasumista tarjoavat julkiset ja yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Orivesi, Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 21.12.2021