suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Ikäihmisten sosiaalihuollon kuljetuspalvelut

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue: Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kieli: suomi

Liikkumista tukevan palvelun tarkoitus on tukea ensisijaisesti ikääntyneiden itsenäisen elämisen mahdollisuuksia kotona. Tavoitteena on antaa sellaisia palveluita, jotka mahdollista-vat itsenäisen asumisen ja omatoimisen selviytymisen päivittäisistä toiminnoista.

Kuljetuspalveluja myönnetään max. 8 yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa yksilölliseen tarpeeseen perustuen.

Kuljetusmatkat asiakas saa käyttää asiointi- ja virkistysmatkoihin SOTE kuntayhtymän alueella, eli Iisalmen, Kiuruveden, Sonkajärven ja Vieremän alueella. Sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetusmatkoja ei saa käyttää sairaus- yms. matkoihin, joihin voidaan saada korvausta KELAlta.

Palvelua myönnettäessä ja matkojen määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne. Kuljetuspalvelua myönnettäessä käytetään tulo- ja varalli-suusharkintaa. Asiakkaan tulee antaa selvitys tuloistaan, metsäomaisuudesta ja pankkitilivaroistaan.

Liikkumisen tukea voidaan järjestää seuraavilla toteuttamistavoilla tai niiden yhdistelmillä:

 • julkisten liikennevälineiden käytön ohjauksella ja ohjatulla harjoittelulla
 • saattajapalveluna
 • ryhmäkuljetuksina
 • korvaamalla taksilla, invataksilla tai muulla vastaavalla ajoneuvolla tapahtuvasta
 • kuljetuksesta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset
 • muulla soveltuvalla tavalla

Kuljetustuen (taksikortti) myöntäminen edellyttää, että:

 • hakija ei kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä alentuneen toimintakyvyn sairauden tai vamman perusteella, mutta hän ei ole liikkumisensa suhteen vaikeavam-mainen
 • kuljetuspalvelu edistää hakijan toimintakykyä, selviytymistä sekä kotona asumista
 • henkilö ei saa kulkemiseen tukea muiden säädösten nojalla

Toimi näin

Tulosta hakemus Ylä-Savon Soten nettisivuilta kohdasta kuljetuspalvelu ja liikkuminen.

Täytä hakemus ja toimita se liitteineen asiakasneuvonta Ohjuriin.

Hakemuksen voit hakea myös suoraan Ohjurista.

Ohjuri antaa myös tarvittaessa sinulle lisätietoja asiasta.


Kenelle ja millä ehdoin

Kuljetuspalveluihin ovat oikeutettuja ne, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja jotka eivät voi vammansa tai sairautensa vuoksi käyttää julkisia joukkoliikennevälineitä ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Ikäihmisten kuljetuspalvelun myöntämisessä otetaan huomioon hakijan sosiaalinen ja taloudellinen tilanne.

Ikäihmisille kuljetuspalvelu myönnetään ensisijaisesti:

 • Henkilöille, jotka ovat pienituloisia ja joiden varallisuus arvioidaan vähäiseksi.
 • Kuljetusta ei voida käyttää terveydenhuollon matkoihin, jotka KELA korvaa.
 • Etusijalla ovat taajaman ulkopuolella asuvat kuljetusta tarvitsevat hakijat.
 • Sotilasvammalain perusteella voidaan kuljetustuki myöntää sotainvalideille,
 • joiden haitta-aste on vähintään 10 % ilman tulo- ja varallisuusharkintaa

Palvelu on maksullinen.

Asiakas maksaa omavastuuosuuden kyydin yhteydessä suoraan taksiyrittäjälle. Omavastuuosuudet ovat kulloinkin voimassa olevan joukkoliikenteen yksittäisen lipun hinnan verran.


Tausta ja lainsäädäntö

Välttämättömästi tarvittavat, kohtuulliset kuljetuspalvelut järjestetään henkilölle, joka ei vamman tai sairauden takia tai ikääntyneiden kyseessä ollessa liikkumisvaikeuksien, muistisairauden tai vähävaraisuuden takia kykene käyttämään joukkoliikennevälineitä. Palvelua voi käyttää työssäkäyntiin, opiskeluun, asiointiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen kotikunnassa ja lähialueella. Matkustajalla voi tarvittaessa olla mukanaan saattaja.

Kuljetukset voidaan toteuttaa taksilla, kutsutaksilla tai yhteiskuljetuksia järjestämällä.

Asetus vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: Paikalliset taksiyrittäjät (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)