suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Ikäihmisten perhehoito

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ikäihmisten perhehoidolla tarkoitetaan henkilön hoivan ja huolenpidon järjestämistä hänen kotinsa ulkopuolella LLKY:n valmentamassa, hyväksymässä ja valvomassa perhekodissa. Perhehoito mahdollistaa yksilöllisen hoidon ja kodinomaisen, turvallisen asumisen. Kotiympäristö ja mahdollisuus osallistua perheen arkeen tukevat toimintakykyä.

Perhehoito perustuu perhehoitolakiin, lakiin perhehoitolain muuttamisesta sekä LLKY:n omaan ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeeseen. LLKY laatii perhehoitajan kanssa toimeksiantosopimuksen. Perhehoidosta maksetaan perhehoitajalle hoitopalkkio, kulukorvaus ja käynnistämiskorvaus.

Perhehoito voi olla jatkuvaa, lyhytaikaista ja osavuorokautista perhehoitoa. Lyhytaikainen perhehoito antaa esim. omaishoitajille mahdollisuuden vapaapäivien pitämiseen.

Toimi näin

Perhehoitoon haetaan ottamalla yhteyttä palvelukoordinaattoriin ja/tai tekemällä hakemus LLKY:n seudulliselle SAS-ryhmälle, jossa hakijan toimintakyky, palveluntarve ja soveltuvuus perhehoitoon arvioidaan. Ennen perhehoitoa järjestetään aina tutustuminen perhekotiin. Asiakassijoitukset tapahtuvat ainoastaan LLKY:n järjestämänä.

Kenelle ja millä ehdoin

Kenelle perhehoito sopii?

Ikäihmiselle, joka ei pärjää kodissaan tai hänen elämänlaatunsa on heikkoa, vaikka hän saa kotona asumista tukevia palveluita, mutta ei ole palveluasumisen tai laitoshoidon tarpeessa.

Ikäihmiselle, jonka toimintakykyyn vaikuttaa muistisairaus.

Ikäihmiselle, joka kokee turvattomuutta, yksinäisyyttä kodissaan tai korkean iän saavuttaneelle.

Ikäihmiselle, joka on toipilasvaiheessa leikkauksen tai muun toimenpiteen jälkeen.

Palvelu on maksullinen.

LLKY perii jatkuvasta perhehoidosta asiakkaalta kulloinkin voimassa olevan pitkäaikaisen laitoshoidon maksutaksan mukaisen asiakasmaksun. Lyhytaikaisessa ja osavuorokautisessa perhehoidossa noudatetaan LLKY:n johtokunnan hyväksymää maksutaksaa. Mikäli lyhytaikaisen/osavuorokautisen perhehoidon perusteena on omaishoitajan lakisääteisen vapaan ajaksi järjestettävä palvelu, peritään asiakkaalta Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 3.8.1992/ 734 § 6 b määritelty asiakasmaksu.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Alue Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Päivitetty: 26.4.2019