suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren kuntayhtymä

Ikäihmisten perhehoito

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perhehoito antaa turvan, huolenpidon ja kodin. Perhehoito sopii ikäihmiselle, jonka toimintakykyä heikentää muistiin vaikuttava sairaus, iän tuoma hauraus tai turvattomuudentunne. Ikäihmisten perhehoito on hoivaa ja huolenpitoa hoitajan tai ikäihmisen kotona. Perhehoidossa ikäihminen on mukana perheen arjessa, perheenjäsenenä. Koti ja perheen arkeen osallistuminen lisäävät elämänlaatua ja tukevat toimintakykyä ja pysyvät ihmissuhteet luovat turvallisuutta. Perhehoito voi olla jatkuvaa ja kestää jopa useita vuosia tai lyhytaikaista esimerkiksi omaishoitajan vapaan aikana. Perhehoito soveltuu myös tilanteisiin, joissa ikäihminen on esimerkiksi sairaalahoidon jälkeen toipilaana ja tarvitsee tukea ennen kotiutumistaan.

Oulunkaari järjestää syksyllä 2020 ikäihmisten ja lapsiperheiden perhehoidosta infotilaisuuden. Tilaisuudessa saat tarkempaa tietoa mm. siitä mitä perhehoito on ja miten perhehoitajaksi hakeudutaan. Infotilaisuuteen on mahdollisuus osallistua Oulunkaaren kuntayhtymän kunnissa. Tarkempaa tietoa ajankohdasta ja paikoista löydät Oulunkaaren nettisivuilta, paikallislehdistä ja alueen palveluohjaajilta syksyllä.

Toimi näin

Perhehoitopaikkaa haetaan asumispalveluhakemuksella ensisijaisesti Oulunkaaren Omahoitopalvelun kautta.

Asumispalveluhakemukset käsitellään kuukausittain SAP-työryhmässä. Päätöksen asumispalvelupaikan myöntämisestä tekee Oulunkaaren kuntayhtymän vanhuspalvelujohtaja.

Lisätietoja perhehoidosta voi kysyä kuntien Senioripisteistä tai palveluohjaajilta.

Utajärven ja Simon senioripisteet ovat terveysasemilla.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren kuntayhtymä
Palvelusta vastaaOulunkaaren kuntayhtymä
Alue Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren kuntayhtymä
Päivitetty: 3.1.2022