suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tampereen kaupunki

Ikäihmisten palveluasuminen

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Palveluasumisessa asukkaalla on käytössään esteetön, turvallinen ja yhteisöllinen asumisympäristö ja elämisen yhteisö. Asukas saa henkilökohtaisen palvelu- ja hoitosuunnitelmansa mukaisesti tarvittaessa päivittäin (klo 7-22 välisenä aikana) ohjausta, neuvontaa, tukea ja apua päivittäisissä toiminnoissaan. Hänelle turvataan osallistumisen mahdollisuus toimintakykynsä mukaan jokapäiväisiin askareisiin, kodinhoitoon, yhteisölliseen toimintaan ja harrastuksiin. Asukas saa tarvittaessa päivittäin omahoitajan tukea, ohjausta ja neuvontaa, yhteistyössä omaisten, läheisten ja viranomaisten kanssa. Palveluasumisessa ohjataan ja neuvotaan tarvittaessa myös omaisia, esimerkiksi hoitotuen hakemisessa.

Palvelukoti järjestää ympärivuorokautiset turva- ja ensiapupalvelut. Asiakkaan on mahdollisuus osallistua virkistys-, ryhmä- ja toimintakykyä ylläpitäviin toimintoihin, sekä saada tarvittavat sairaanhoitopalvelut. Asukasta avustetaan ja tuetaan päivittäisen ympäristön siisteydessä. Kodin ylläpitosiivous ja vuodehuolto järjestetään kerran kuukaudessa. Lisäksi asukasta opastetaan ja avustetaan vaatehuollossa. Saunomispalvelut ja tarvittava peseytymisapu järjestetään viikottain. Palvelukoti järjestää asiakkaan kyydin lääkärin vastaanotolle ja laboratorioon sekä huolehtii tarvittaessa mukaan myös avustajan.

Asukkaalla on laaja mahdollisuus erilaisten tukipalvelujen käyttöön. Jokaisen asiakkaan palvelu- ja hoitosuunnitelma tarkistaan säännöllisin väliajoin.

Toimi näin

Lisää tietoa palveluasumisesta saat Kotitorilta ja Kotihoidon asiakasohjausyksiköltä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Palvelutaloissa asutaan vuokrasopimussuhteisissa asunnoissa, joihin järjestetään palveluja yksilöllisten tarpeiden mukaan. Asukas maksaa itse vuokran ja muut asumiseen liittyvät maksut, kuten veden ja sähkön. Ne maksetaan suoraan vuokranantajalle.

Kunta perii palvelumaksun, joka on korvausta asukkaan käyttämistä palveluista. Sen suuruus määräytyy palvelu- ja hoitosuunnitelmaan kirjatun palvelun määrän ja asiakkaan maksukyvyn mukaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki, Tampereen ensi- ja turvakoti ry
Palvelusta vastaaTampereen kaupunki
Alue Orivesi, Tampere
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tampereen kaupunki
Päivitetty: 20.4.2020