suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Ikäihmisten päivätoiminta

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Ylä-Savon Soten Ikäihmisille tarkoitetun päivätoiminnan tarkoituksena on tukea tukea iäkkäiden hyvinvointia, omatoimisuutta, osallisuutta ja kotona asumista, edistää sosiaalista kanssakäymistä sekä tukea omaishoitajien jaksamista mahdollistamalla omaishoitajan lakisääteinen vapaa hoitotyöstä vaihtoehtoisesti päivätoiminnan avulla. Päivätoiminnan tavoitteena on tukea kotona asuvien ikääntyneiden psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä.

Päivätoiminta on tarkoitettu asiakkaille, jotka eivät terveytensä tai kuntonsa vuoksi voi osallistua muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin (mm. kunnan, yhdistysten ja järjestöjen kerhotoimintaan). Päivätoiminnan kohderyhmänä ovat myös kuntoutuvat ja kotiutuvat asiakkaat, joiden kotona asumista edistetään ryhmätoiminnalla.

Palveluiden järjestäminen perustuu palvelutarpeenarviointiin ja yksilölliseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Palvelu on määräaikaista ja palvelun saanti liittyy kuntoutus-/ palvelusuunnitelmassa arvioituun aikaan. Palveluiden järjestämistapa voi olla kuntayhtymän oma toiminta tai ostopalvelu.

Päivätoiminnan sisältö suunnitellaan huomioiden asiakkaiden toiveet ja tarpeet, kalenterivuosi, erilaiset juhlapyhät ja teemat sekä erilaiset verkostotoiminta ja – toimintamallit. Päivätoiminnan käytössä on erilaisia kuntoutusvälineitä, ikäystävällistä teknologiaa ja kuntoutumista edistäviä sekä toimintakykyä harjoittavia pelejä ja välineitä. Viriketoiminta tarjoaa monipuolista toimintaa kaikki toimintakyvyn osa-alueet huomioiden. Jokaisessa päivätoimintaryhmässä on liikuntaa ryhmä- tai yksilömuotoisena perustuen asiakkaiden tarpeisiin.

Päivätoiminta päivä sisältää lounaan.

Päivätoiminnassa huolehditaan asiakkaiden lääkehoidosta tai muusta sairaanhoidollisesta palvelusta yksilöllisellä harkinnalla. Kuljetus päivätoimintaan järjestetään tarveharkinnalla. Ensisijaista on Palikuljetuksen käyttäminen tai yhteiskuljetus taksilla. Asiakas voi halutessaan itse järjestää kuljetuksen.

Toimi näin

Ota yhteys asiakasneuvonta Ohjuriin joko puhelimitse, sähköisellä yhteydenottopyynnöllä tai tule käymään neuvontapisteellä.

Keskusteltuasi asiakasohjaajan kanssa, tehdään palvelutarpeen arviointi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palveluiden piiriin tullaan asiakasneuvonta Ohjurin asiakasohjaajan ja/ tai omaishoidon asiakasohjaajan tekemän palveluntarpeen arvioinnin kautta.

Arvioinnissa otetaan huomioon muut asiakkaalle mahdolliset toimintamuodot ja niiden soveltuvuus asiakkaan tarpeeseen. Omaishoidettavien osalta palvelun piiriin pääseminen arvioidaan osana omaishoitoa tukevaa palvelukokonaisuutta. Päivätoiminta päivä voi olla hoitajalle osa lakisääteistä vapaata.

Palvelu on maksullinen.

Asiakkaalta peritään toteutuman mukaiset asiakasmaksut päivätoiminnasta ja kuljetuksesta Yhtymähallituksen vahvistamien asiakasmaksujen mukaisesti.

Tausta ja lainsäädäntö

Vammaisille henkilöille, ikääntyneille ja muille sosiaalihuollon palveluiden käyttäjille järjestetään päivätoimintaa, joka tukee itsenäistä selviytymistä, edistää ihmissuhteita ja tarjoaa mielekästä tekemistä. Päivätoiminnassa voidaan esimerkiksi pelata pelejä, kuunnella musiikkia, tanssia tai harrastaa muuta liikuntaa, ulkoilla ja keskustella ohjatusti tai vapaamuotoisesti.

Jos vaikeavammaisella henkilöllä ei ole edellytyksiä osallistua työtoimintaan, hän on oikeutettu osallistumaan päivätoimintaan viitenä päivänä viikossa. Päivätoiminnassa olevalla työikäisellä on mahdollisuus kokeilla myös työtoimintaan osallistumista.

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 20.7.2020