suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vaasan kaupunki

Ikäihmisten päivätoiminta

  • Palvelu
  • Vaasa
  • Julkinen palvelu

Päivätoiminnassa järjestetään monipuolista toimintaa, jonka tavoitteena on tukea iäkkäiden hyvinvointia ja omatoimisuutta sekä lisätä sosiaalista kanssakäymistä.

Päivätoiminta on suunnattu kotona asuville yli 65-vuotiaille vaasalaisille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut tai vaarassa alentua ja jotka eivät pysty tai jaksa osallistua muihin kodin ulkopuolisiin toimintoihin.

Ikäkeskus järjestää päivätoimintaa Vuorikadulla, Ruukinkartanossa Palosaarentiellä ja Muistolassa. Osa muistisairaiden päivätoiminnasta hankitaan ostopalveluina Vaasanseudun muistiyhdistykseltä (suomenkielinen) tai Minnesstödsföreningen Förgätmigej i Vasa rf:ltä (ruotsinkielinen).

Toiminnan tarkoituksena on tukea kotona asuvia ikäihmisiä sekä heidän omaisiaan. Tavoitteena on tukea ikääntyneen fyysistä, psyykkistä, kognitiivista sekä sosiaalista toimintakykyä ja edistää ikäihmisen kotona asumiseen liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia. Päivätoiminnan tavoite on osaltaan tukea omaishoitajien jaksamista, jolloin omaishoitaja saa omaa aikaa sekä mahdollisuuden virkistymiseen ja lepoon. Teemme yhteistyötä sekä kotihoidon että omaisten kanssa.

Päivätoimintaan kuuluu muun muassa aamupala, ryhmäliikuntaa, kylvetyspalvelu (erityistarpeesta), lounas, sosiokulttuurista ohjelmaa, ulkoilua ja päiväkahvi. Kaikista päivätoimintayksiköistä tehdään pieniä retkiä esimerkiksi museoihin, musiikkitapahtumiin sekä erilaisiin teematapahtumiin. Näistä tulee mahdollisesti erillinen osallistumismaksu.

Asiakkaat haetaan pääsääntöisesti inva-taksilla kotoa ja viedään takaisin päivän päätteeksi. Kuljetusten järjestämisestä huolehtii yksiköiden henkilökunta. Päivän kesto on noin 8.15–14.30.

Ohjattavat asiakasryhmät

  • Asiakkaat, joilla on todettu toimintakyvyn vaje ja terveydentilan lasku johtuen ikääntymisestä, vammasta tai sairaudesta sekä tarve toimintakykyä ylläpitävään toimintaan ja ohjaukseen
  • Asiakkaat, joilla on muistisairaus
  • Asiakkaat, joilla palvelutarpeen taustalla on sosiaaliset syyt (elämäntilanteen muutos, yksinäisyys, turvattomuus, masennus, riski syrjäytyä)
  • Omaishoidon asiakkaat sekä asiakkaat, jotka täyttävät omaishoidon kriteerit mutta eivät syystä tai toisesta ole hakeutuneet omaishoitoon

Toimi näin

Päivätoimintaan haetaan päivätoimintahakemuksella. Sen voi lähettää asiakas itse, omaiset ja läheiset tai sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstö. Hakulomake lähetetään ikäihmisten kuntouttavan päivätoiminnan jonoista vastaavalle palvelukoordinaattorille, joka tekee päätöksen päivätoiminnan myöntämisestä.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Asiakaskäynneistä laskutetaan jälkikäteen 22,80 €/osallistumispäivä ja kuljetus 3,20 €/suunta. Asiakasmaksu kartuttaa maksukattoa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVaasan kaupunki
Palvelusta vastaaVaasan kaupunki
Alue Vaasa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vaasan kaupunki
Päivitetty: 18.6.2020