suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Nokian kaupunki

Ikäihmisten lyhytaikaishoito

  • Palvelu
  • Nokia
  • Julkinen palvelu

Lyhytaikaisen hoidon tavoitteena on tukea ikääntyneiden kotona asumista. Hoitojaksojen avulla voidaan ylläpitää terveyttä, toimintakykyä ja omatoimisuutta sekä ennaltaehkäistä pitkäaikaisen hoivan tarvetta. Lyhytaikaishoidon jaksot tarjoavat ikääntyneelle mahdollisuuden virkistäytymiseen ja niillä voidaan tukea hoitavan omaisen/läheisen jaksamista mahdollistamalla esimerkiksi omaishoitajan vapaapäivien ja lomien toteutuminen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu tilapäistä hoivaa tarvitseville ikäihmisille.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelusta vastaaNokian kaupunki
Palvelun toteuttaaNokian kaupunki
Alue Nokia
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Nokian kaupunki
Päivitetty: 17.5.2019