suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ikäihmisten kotikuntoutus

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Kotikuntoutuksen tavoitteena on edistää tai tukea asiakkaan mielekästä kotona asumista, osallisuutta ja hyvinvointia. Kotikuntoutusta toteutetaan asiakaslähtöisesti asiakkaan voimavarat ja elämänhistoria huomioiden sekä hänelle merkityksellistä toimintaa mahdollistaen. Olennaista on asiakkaan oma, konkreettinen tavoite kuntoutumiselle. Asiakkaalle merkityksellinen tavoite vahvistaa asiakkaan sitoutumista tavoitteen saavuttamiseksi.

  • Ennaltaehkäisevä kotikuntoutus sisältää 1-3 terapeutin arviointikäyntiä, jonka aikana arvioidaan asiakkaan toimintakykyä ja tehdään tarvittaessa toimintakyvyn arviointitestejä. Käyntien tarkoituksena on tehdä yhdessä asiakkaan kanssa hänen omaa toimintakykyään edistävä suunnitelma. Suunnitelma voi sisältää esimerkiksi asiakkaan yksilöllisen harjoitusohjelman tai ohjausta eri yhdistysten ryhmätoimintoihin.

  • Kotihoidon kuntouttava arviointijakso: Kaikki uudet kotihoidon piiriin tulevat asiakkaat tulevat aluksi kuntouttavalle arviointijaksolle. Sen pituus on 1 - 4 viikkoa. Tavoitteena on saada selville, missä asioissa ja tehtävissä asiakkaalla on toimintakyvyn vajetta ja miten toimintakykyä voidaan tukea. Arvioita tehdään yhteistyössä hoitajien, terapeuttien, asiakkaan ja omaisten kanssa. Jakson päätyttyä tehdään asiakkaan ja omaisen kanssa suunnitelma palvelujen määrästä ja laadusta.

  • Kuntouttavan kotihoidon tehtävänä on kotihoidon asiakkaiden mahdollisimman omatoimisen kotona asumisen tukeminen. Kotikuntoutuksen terapeutit arvioivat asiakkaan toimintakykyä, asuinympäristöä ja apuvälinetarvetta. Asiakkaan, omaisten ja kotihoidon työntekijöiden kanssa tehdään asiakkaalle yksilöllinen kuntoutumissuunnitelma, jota kotihoidon työntekijät toteuttavat käynneillä. Kotikuntoutuksen terapeuttien työhön kuuluvat ohjaus- ja seurantakäynnit sekä joissakin tapauksissa terapiajakson toteuttaminen geriatrisena kuntoutuksena.

  • Tehostettu kotikuntoutus on määräaikainen ja intensiivinen kuntoutusjakso, joka toteutetaan moniammatillisesti. Jakson pituus ja sisältö määritellään yksilöllisesti. Kaikki työntekijät työskentelevät asiakkaan kanssa yhdenmukaisesti asiakasta ohjaten ja tukien. Jakson päättyessä tehdään loppuarviointi ja jatkosuunnitelma.

Toimi näin

Ole yhteydessä neuvontapiste Nestoriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Kotiutustiimissä tehostetun kotiutumisen päivämaksu 9,60 € / päivä.

Säännöllisen kotihoidon asiakkaille kotikuntoutusmaksut sisältyvät kuukausimaksuun.

Lääkinnällisellä tai geriatrisella kuntoutuspäätöksellä annetusta kotikuntoutuksesta peritään kuntoutuksen sarjahoidon maksu 11,40 € / käynti.

Palvelutarpeen arviointi käynnin yhteydessä tehdyt terapiahenkilöstön arviointikäynnit (1 - 3 kertaa) ovat maksuttomia.

Jatkokäynteinä kotikuntoutuksesta peritään 11,40 €/kerta.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 28.11.2019