suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suonenjoen kaupunki

Ikääntyvien palveluohjaus

  • Palvelu
  • Suonenjoki
  • Julkinen palvelu

Vanhusten palvelujen tavoitteena on mahdollistaa ikääntyneiden suonenjokelaisten hyvinvointia siten, että he voisivat asua toimintakykyisinä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään riittävien, oikea-aikaisten ja laadukkaiden palvelujen turvin.

Vanhusten palvelut sisältävät kodinhoidon, tukipalvelut, päiväkeskustoiminnan sekä vanhainkotitoiminnan.

Suonenjoella ikäihmisten palveluista saa tietoa vanhuspalvelupäälliköltä ja kotihoidonpalveluiden esimieheltä.

Toimi näin

Pyyntö palvelutarpeenarvioinnista tai huolenilmaus tehdään kotihoidon palveluesimiehelle, vanhuspalvelupäällikölle tai kotisairaanhoitajille. Virka-ajan ulkopuolella kiireiset huolenilmaukset tehdään sosiaalipäivystykseen.

Yhteydenoton jälkeen kotihoidon henkilöstö sopivat asiakkaan kanssa kotikäynnin. Palvelutarpeenarviointi tehdään seitsemän työpäivän sisällä asiakkaan tai hänen edustajansa yhteydenotosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelutarpeen arvioinnissa selvitetään asiakkaan fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja kognitiiviset voimavarat. Asiakkaan toimintakyvyn lisäksi palvelujen myöntämiseen vaikuttavat asiakkaan muisti, sosiaalinen verkosto, omaisten osallistumismahdollisuudet, asunto-olosuhteet ja mahdolliset omarahoitteiset palvelut. Kotihoidon palveluita kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, joiden RAVA-indeksi on vähintään 1,7 ja enintään 3,49. Päihde-ja mielenterveysasiakkaiden osalta Rava arvo voi tietyissä tapauksissa olla alle 1,5. Asiakkaan RAVA-indeksin ollessa yli 3,49, ratkaisee asiakkaan kokonaistilanne kotihoitoasiakkuuden.

Palvelu on maksuton.

Palvelutarpeen arviointikäynti on ilmainen. Suonenjoen kaupungin sosiaalipalvelujen asiakasmaksut 1.1.2022 alkaen.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuonenjoen kaupunki
Palvelusta vastaaSuonenjoen kaupunki
Alue Suonenjoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suonenjoen kaupunki
Päivitetty: 5.1.2022