suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Perusturvakuntayhtymä Karviainen

Ikääntyvien palveluohjaus

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Kaikilla yli 75-vuotiailla on vanhuspalvelulain mukaisesti oikeus palvelutarpeen arviointiin seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi asiakkaalle voidaan tehdä puhelimitse ja/tai arviointikäynnillä hänen luokse hänen sitä halutessaan. Kotikäynti on asiakkaalle maksuton. Arvioinnin yhteydessä selvitetään asiakkaan toimintakykyä ja omatoimista selviytymistä sekä kuntoutuksen tarvetta. Arvioinnin apuna käytetään toimintakykymittareita ja selvitetään asiakkaan apuvälinetarvetta sekä hänen kotona selviytymistä tukevien asunnonmuutostöiden tarvetta. Asiakkaan kanssa keskustellaan Karviaisen tarjoamista kotihoidon palveluista, yksityisten ja kolmannen sektorin palveluista sekä muista hänelle mahdollisesti kuuluvista palveluista tai etuisuuksista ennaltaehkäisevästi.

Asiakas ohjataan tarvittavien palveluiden piiriin ja sovitaan Karviaisen tuottamien palveluiden aloittamisesta. Palveluilla tuetaan ikäihmisten omatoimista elämää ja kannustetaan omien voimavarojen käyttöön. Asiakasta avustetaan myös muiden palveluiden ja etuuksien hakemisessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPerusturvakuntayhtymä Karviainen
Palvelusta vastaaPerusturvakuntayhtymä Karviainen
Alue Karkkila, Vihti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Perusturvakuntayhtymä Karviainen
Päivitetty: 3.3.2020