suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Luhangan kunta

Ikääntyvien palveluohjaus

  • Palvelu
  • Luhanka
  • Julkinen palvelu

Kotihoidon hoitajat toimivat myös palveluohjaajina ohjaten ja neuvoen ikäihmisiä, heidän omaisiaan ja läheisiään kaikessa ikäihmisten palveluihin liittyvissä asioissa. He tekevät arviointikäynnit, kartoittavat uusien asiakkaiden avuntarpeet ja auttavat tukien hakemisessa sekä tekevät hyvinvointia edistävät kotikäynnit 80 vuotta täyttäville.

Palvelutarpeen arviointi tehdään kiireellisessä tapauksessa viipymättä ja ei-kiireellisessä tapauksessa 75 vuotta täyttäneille viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä siitä, kun hän tai hänen laillinen edustajansa, omaisensa tai läheisensä on ottanut yhteyttä palveluista vastaavaan työntekijään.

Palvelutarpeen arvioinnissa käydään läpi asiakkaan toimintakykyä sekä palvelujen- ja avuntarvetta. Apuna käytetään MMSE – eli muistitestiä. Pääsääntöisesti arviointi tehdään asiakkaan kotona. Käynti on asiakkaalle maksuton.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLuhangan kunta
Palvelusta vastaaLuhangan kunta
Alue Luhanka
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Luhangan kunta
Päivitetty: 19.11.2019