suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Ikääntyvien palveluohjaus

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Palveluohjaukseen Keuruulla kuuluu yleistä neuvontaa ja tiedottamista: Palveluohjaaja vierailee esim. erilaisissa tapahtumissa, yhdistysten kokouksissa ja seurakunnan tuvilla. Ikääntyneiden palveluohjaukseen kuuluu hyvinvointia tukevat kotikäynnit, kotihoidon palvelutarpeiden ja ikääntyneiden asumispalveluiden tarpeen arviointi.

Kotihoitoon ja tukipalveluihin hakeudutaan palvelutarpeen arvioinnin perusteella. Palvelutarpeen arviointi tehdään Keuruulla asiakkaan tarpeen mukaan moniammatillisesti yhteistyössä palveluohjaajan, voimavarahoitajan, kotiutushoitajien, fysioterapeutin ja muistihoitajan kanssa. Palvelutarpeen arviointi tehdään voimavarakartoitus -mallilla, jossa huomioidaan asiakkaan elämän kokonaisuus ja palvelut suunnitellaan kullekin asiakkaalle yksilöllisesti. Palvelutarpeen arviointi tehdään yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Palvelutarpeen arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakkaan toimintakyvyn parantamiseen ja omien voimavarojen tukemiseen.

Kotiutumistilanteissa palvelutarpeen arvioi kotiutushoitaja. Kotihoidon kotiutushoitajat ovat yhteydessä sairaaloihin ja auttavat kotiutuvia potilaita tarpeen mukaan turvallisen kotiutumisen takaamiseksi.

Toimi näin

Soita palveluohjaajan numeroon 0400 405 755 tai sähköpostilla vanhuspalvelut@keuruu.fi

Voit halutessasi täyttää myös pyynnön palvelutarpeen arviointiin.

Jos terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetussa laissa tarkoitettu terveydenhuollon ammattihenkilö taikka kunnan sosiaalitoimen, alueen pelastustoimen, hätäkeskuksen tai poliisin palveluksessa oleva on tehtävässään saanut tiedon sosiaali- tai terveydenhuollon tarpeessa olevasta iäkkäästä henkilöstä, joka on ilmeisen kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan, hänen on salassapitosäännösten estämättä ilmoitettava asiasta viipymättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle viranomaiselle. (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 §25). Ilmoitus tehdään lomakkeella: Ilmoitus iäkkään henkilön palvelutarpeesta

Kenelle ja millä ehdoin

Ota yhteyttä palveluohjaukseen, kun kotona pärjääminen alkaa mietityttää tai päivittäisiin toimintoihin tulee haasteita.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 1.6.2020