suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ikääntyvien palveluohjaus

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asiakas- ja palveluohjaus on ensimmäinen kontakti, kun tarvitaan tietoja ikääntyneiden palveluista tai tukea kotona asumiseen. Asiakas- ja palveluohjaus tukee ikäihmisten hyvinvointia ja itsenäistä arjessa selviytymistä omassa kodissa. Neuvonnan, ohjauksen ja palvelutarpeen arvioinnin avulla varmistetaan tarvittavien palveluiden oikea-aikainen saatavuus.

Asiakas- ja palveluohjauksesta saa tietoa, ohjausta ja neuvontaa hyvinvoinnin edistämisestä sekä varhaisen tuen palveluista, kotiin saatavista tukipalveluista, kotihoidosta, asumis- ja hoivapalveluista. Tietoa saa niin kuntayhtymän kuin yksityisten palveluntuottajienkin tuottamista palveluista. Tarvittaessa asiakkaalle järjestetään palvelutarpeen arvioon perustuvat tarpeen mukaiset palvelut. Asiakas- ja palveluohjauksessa työskentelee moniammatillinen tiimi.

Palveluohjaus

Asiakkaalle tehdään palvelutarpeen kartoitus -> palvelut, esim. kotihoidon aloitus

Palveluohjauksen kautta haetaan muun muassa:

  • Omaishoidon tukea
  • Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua henkilöille, joilla on erityisiä vaikeuksia liikkumisen kanssa.
  • Palveluohjaus käsittelee hakemukset asumispalveluihin, palvelukeskukset tai tehostettu palveluasuminen

Toimi näin

Matalan kynnyksen palvelupiste Wiisari palvelee Tyykihovissa (Eteläinen Puistokatu 4, 30420 Forssa) seutukunnallisesti ikääntyneiden, kehitysvammaisten ja vammaisten palveluihin liittyvissä asioissa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaForssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Forssa, Humppila, Jokioinen, Tammela, Ypäjä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 6.10.2020