suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Ikääntyneiden sosiaali- ja lähityö

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Sosiaali- ja lähityön tavoitteena on tukea oikea-aikaisella toiminnalla kotona asuvia 65 vuotta täyttäneitä elämänlaadun ja toimintakyvyn ylläpitämisessä ja lisäämisessä. Asiakkaan ohella työskennellään omaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Sosiaalityö on elämänhallintaa ja itsemääräämisoikeutta tukevaa työtä. Työ perustuu palvelutarpeiden selvittelyyn ja arviointiin sekä asiakkaan kanssa tehtyyn suunnitelmaan.

Omaishoidon tuen sosiaaliohjaus on omaishoitoperheen kokonaistilanteen selvittelyä, arviointia, suunnittelua, neuvontaa ja palveluohjausta. Työhön kuuluu omaishoidon tuen myöntämiseen liittyvät tehtävät.

Kenelle ja millä ehdoin

Ikääntyvien hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja palveluista saa tietoa yhdestä puhelinnumerosta ja sähköpostiosoitteesta.

http://www.vantaa.fi/terveys-_ja_sosiaalipalvelut/ikaantyneiden_palvelut/neuvonta_ja_palveluohjaus

Neuvonnasta saa tietoa järjestöjen, yksityisten yritysten ja kaupungin tarjoamista hyvinvointia edistävistä toiminnoista ja palveluista.

Seniorineuvonnan työ suuntautuu palveluohjauksen lisäksi hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvoinnin tuki suunnataan sairauden tai vanhenemisen haurastuttamille kuntalaisille, esimerkiksi muistisairaille ja omaishoidon perheille.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyville tarjotaan ohjausta ja neuvontaa sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita ikääntyville on tarjolla kotiin ja mitä palveluita voi saada kodin ulkopuolella. He opastavat palveluihin hakeutumisessa ja kertovat, mitä niiden käyttö edellyttää. Neuvontaa saa tarvittaessa myös taloudellisten tukien hakemiseen ja niiden yhteensovittamiseen.

Ikääntyvä voi saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Palveluohjaajat voivat tehdä palveluihin liittyviä päätöksiä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 20.1.2020