suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vantaan kaupunki

Ikääntyneiden pitkäaikainen hoito

  • Palvelu
  • Vantaa
  • Julkinen palvelu

Pitkäaikaista ympärivuorokautista hoitoa järjestetään palveluasumisena tai laitoshoitona.

Ympärivuorokautisessa hoidossa tuetaan yhteisöllisyyttä. Tavoitteena on, että iäkäs henkilö voi jatkaa omannäköistä elämäänsä myös ympärivuorokautisen hoidon asiakkaana. Tähän pyritään edistämällä asiakkaan valinnanvapautta ja itsemääräämisoikeutta, tarjoamalla keinoja kokea osallisuutta sekä varmistamalla turvallinen ja arvokas elämä elämän loppuun asti. 

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on tarkoitettu ikääntyneille vantaalaisille.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaVantaan kaupunki
Palvelusta vastaaVantaan kaupunki
Alue Vantaa
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Vantaan kaupunki
Päivitetty: 26.10.2021