suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Ikääntyneiden palveluasuminen

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Ikääntyneiden asumisen lähtökohtana on, että kotona asutaan mahdollisimman pitkään kotiin annettavien laadukkaiden palvelujen turvin. Palveluasuminen ja pitkäaikaishoito on hoidon jatkumo, kun kotona asuminen kotiin annettavin palveluin ei ole enää mahdollista.

Kaikessa toiminnassa huomioidaan voimavaralähtöisyys, toimintakyvyn tukeminen ja terveyden edistäminen. Hoitotyössä näkyvät perhekeskeisyys sekä ennaltaehkäisevä ja moniammatillinen työote. Ikääntyneiden asumisessa huomioidaan omatoimisuutta tukeva ympäristö uutta teknologiaa hyödyntäen.

Jyväskylässä palveluasumista järjestetään kaupungin omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelillä.

Toimi näin

Asumispalveluihin hakeutuminen käynnistyy säännöllisen kotihoidon piirissä olevien asiakkaiden osalta soittamalla kotihoidon palveluesimiehelle. Omaishoidon tuen asiakkaat ovat yhteydessä omaishoidon palveluohjaajaan. Jos asiakas ei ole kummankaan palvelun piirissä, otetaan yhteyttä Keljonkadun palvelukeskuksen OIVA-keskukseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Vanhuspalveluiden moniammattillinen SAS-työryhmä valitsee asukkaat palveluasumiseen sekä tekee esitykset asukkaista vanhusten vuokra-asuntoihin.

ARA:n avustusta saaneissa palvelutaloissa asukasvalintaan vaikuttavat asiakkaan tulot, varallisuus ja asunnontarve eli etusijalle asetetaan kiireellisimmässä asunnontarpeessa olevat hakijat.

Palvelu on maksullinen.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 11.3.2020