suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Ikääntyneiden palveluasuminen ja hoivahoito

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt eikä asiakas enää selviydy kotona avohoitopalvelujen turvin. Kotihoidon tukemia asumismuotoja ovat: tuki-, ryhmä- ja yhteisöasuminen.

Palvelukeskusten tavoitteena on turvata asiakkaille hyvä ja turvallinen vanhuus ja tarjota ikääntyneille heidän selviytymistään tukevat ja toimintakykyään ylläpitävät palvelut asumispalveluyksikössä, dementiakodissa tai hoivaosastolla.

Tehostettu asumispalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat jatkuvan päivittäisen tuen lisäksi apua ja hoitoa myös yöllä.

Vuorohoito on tarkoitettu asiakkaille, jotka tarvitsevat kotona asumisen tueksi lyhytaikaisia hoito- tai kuntoutusjaksoja. Jakson tarkoitus on tukea toimintakykyä ja edistää kotona selviytymistä. Hoito järjestetään yksilöllisesti ja siitä sovitaan hoito- ja palvelusuunnitelmassa ja/tai omaishoidon sopimuksessa.

Vuorohoitoa käytetään omaishoitajan lakisääteisten vapaiden järjestämiseen. Vuorohoito voi olla käytössä myös palvelutarpeen arviointijaksolla.

Hoivaosasto tarjoaa pitkäaikaishoitoa silloin, kun asuminen omassa kodissa tai tuetuissa asumisyksiköissä ei enää ole mahdollista.

Toimi näin

Hakemukset osoitetaan SAS-palveluohjaajalle ja ne voi lähettää myös Nettirassin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisille hoivahoidon paikoille valitsee SAS-työryhmä. SAS on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka selvittää, arvioi ja sijoittaa asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon paikoille.

Päätöksen palveluasumisen ja hoivahoidon myöntämisestä tekee kotona asumisen tuen tulosyksikköjohtaja.

Hakemukset palveluihin osoitetaan SAS-palveluohjaajalle. Hän selvittää asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja ja voimassa olevia palveluita.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Palvelusta vastaaRaahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Alue Pyhäjoki, Raahe, Siikajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 18.1.2021