suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Ikääntyneiden palveluasuminen ja hoivahoito

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Asumispalvelut on tarkoitettu asiakkaille, joiden toimintakyky on heikentynyt eikä asiakas enää selviydy kotona avohoitopalvelujen turvin. Kotihoidon tukemia asumismuotoja ovat: tuki-, ryhmä- ja yhteisöasuminen.

Asumispalvelujen tavoitteena on turvata asiakkaille hyvä ja turvallinen vanhuus ja tarjota ikääntyneille heidän selviytymistään tukevat ja toimintakykyään ylläpitävät palvelut asumispalve ...

Toimi näin

Palveluun hakeudutaan hakemuslomakkeella, joka osoitetaan SAS-palveluohjaajalle. Hakemuksen voi lähettää myös NettiRassin kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

SAS-palveluohjaaja selvittää asiakkaan toimintakykyä, voimavaroja ja voimassa olevia palveluita.

Asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja pitkäaikaisille hoivahoidon paikoille valitsee SAS-työryhmä. SAS on moniammatillinen yhteistyöryhmä, joka selvittää, arvioi ja sijoittaa asiakkaat kotihoidon asumispalvelu-, tehostetun palveluasumisen ja hoivahoidon paikoille.

Tausta ja lainsäädäntö

Yhteisöllistä asumista järjestetään henkilöille, joiden

  • toimintakyky on alentunut korkean iän, sairauden, vamman tai muun vastaavan syyn vuoksi
  • hoidon ja huolenpidon tarve on toimintakyvyn alenemisen johdosta kohonnut.

Yhteisöllisessä asumisessa asiakas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asiakas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Hän voi kalustaa asuntonsa itse.

Yhteisöllistä asumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat. Se lasketaan avohoidoksi.

Palvelun toteuttaa

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä

Palvelusta vastaa

Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Tekstistä vastaa: Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä
Päivitetty: 16.9.2022