suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto

Ikääntyneiden omaishoito, yli 65-vuotiaat

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu (Laki omaishoidon tuesta 937/2005, Finlex). Omaishoidosta on kyse silloin, kun omainen tai muu läheinen henkilö hoitaa vanhusta, vammaista tai sairasta henkilöä kotona. Omaishoidon tuki on tarkoitettu henkilöille, jotka tarvitsevat päivittäistä hoitoa ja huolenpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa tai runsaasti hoitoa ja huolenpitoa suurimman osan vuorokaudesta.

Hoitajalla ei ole ehdotonta oikeutta tukeen. Kunta päättää tuen tasosta ja kriteereistä sekä ratkaisee, onko hoitajalla oikeus omaishoitoon.

Omaishoidon tukipalveluita järjestetään sekä kunnallisena toimintana että palvelusetelin avulla.

Hoito- ja palvelusuunnitelmasta ilmenevät hoidettavan hoito- ja palvelutarve sekä hoidettavalle ja hoitajalle tarjottava tuki.

Sosiaali- ja terveysviraston kunnallinen omaishoito

Kun omaishoito järjestetään kunnallisena toimintana, hoitajalle järjestetään lakisääteinen vapaa siten, että hoidettavalle tarjotaan intervallihoitoa sosiaali- ja terveysviraston intervalliyksikössä.

Sosiaali- ja terveysvirastossa omaishoitajille järjestetään terveystarkastus, koulutusta ja ohjausta.

Toimi näin

Ota yhteyttä palveluohjaukseen.

Hae omaishoidon tukea erityisellä lomakkeella omaishoidon tukihakemus vanhushuollossa. Liitä hakemukseen lääkärintodistus tai muu vastaava todistus. Omaishoidon tukihakemusta käsiteltäessä tehdään kotikäynti hoidettavan luokse.

Kenelle ja millä ehdoin

Omaishoidon tukea ei myönnetä henkilöille, jotka tarvitsevat apua lähinnä asiointiin kodin ulkopuolella ja kodinhoitoon.

Omaishoidon tuen tarpeen arvioinnissa otetaan huomioon hoidettavan toimintakyky ja avun tarve, hoidon säännöllisyys, kotiympäristö ja hoitajan voimavarat.

Palvelu on maksuton.

Kartoitus on maksuton. Asiakkaan kanssa tehdään palvelusopimus, josta ilmenee hoitajan kuukausittainen palkkio.

Tuki on hoitajalle veronalaista tuloa ja oikeuttaa eläketurvaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 734/1993 12 §:n mukaan palvelusetelin käyttäjältä on perittävä samat maksut kuin kunnan itse järjestämistä vastaavista palveluista.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Palvelusta vastaaPietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Alue Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusikaarlepyy
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Pietarsaaren sosiaali- ja terveysvirasto
Päivitetty: 18.11.2020