suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Ikääntyneiden lyhytaikainen asumispalvelu

 • Palvelu
 • Rovaniemi
 • Julkinen palvelu

Ikääntyneiden lyhytaikaisen asumispalvelun ensisijaisena tavoitteena on kotona asumisen tukeminen. Palvelun avulla tuetaan asiakkaan toimintakykyä ennaltaehkäisevästi ja tavoitteellisesti. Palvelulla edistetään asiakkaan hyvinvointia ja terveyttä sekä vahvistetaan omaisten voimavaroja.

Tilanteita, joissa lyhytaikaishoitoa voidaan tarvita:

 • Omaishoitajan lakisääteiset vapaapäivät
 • Omaisen / läheisen lepo tai matka
 • Omaisen / läheisen sairastuminen, tutkimus, hoito
 • Hoidettavan henkilön käytöshäiriöt -> tilanteen tilapäinen rauhoittaminen
 • Akuutti kriisitilanne
 • Palvelutarpeen arviointi ja kartoitus

Toimi näin

Ikääntyneiden lyhytaikaisen asumispalvelun (jaksohoidon) hakemiseksi otetaan yhteyttä SAS-hoitajiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Ikäihmisten lyhytaikaishoidon myöntämisen perusteet:

 • Asiakkaat, joilla on fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja/tai sosiaalisen toimintakyvyn huomattavaa heikentymistä.
 • Omaishoidettavan tarve hoidolle, omaishoitajan/läheisen väsymisen tai muun esteen vuoksi.
 • Asiakkaat, jotka tarvitsevat sairauksien vuoksi hoivaa ja valvontaa, jota ei voida kotihoidon tai kotisairaalan toimesta toteuttaa.
 • Asiakkaat, joilla on toistuvia sairaalajaksoja ilman selkeää terveydellistä syytä tai hoidollista tarvetta.

Lyhytaikaishoidon myöntäminen perustuu aina asiakkaan kokonaisvaltaisen tilanteen arviointiin, jolloin arvioidaan myönnetyn lyhytaikaishoidon määrä ja jaksotus. Lyhytaikaishoidon kesto on noin 3-10 vuorokautta kuukaudessa. Lyhytaikaishoitoa voidaan myöntää enintään 12 jaksoa vuodessa.

Lyhytaikaishoidosta tehdään viranhaltijapäätös, joka pohjautuu palvelutarpeen arviointiin ja ohjeellisesti tehostetun palveluasumisen myöntämisen kriteereihin.

Palvelu on maksullinen.

Lyhytaikaishoidosta peritään perusturvalautakunnan vuosittain vahvistama maksu, joka vuonna 2020 on 34,75 €/vrk.

(Perusturvalautakunta 15.1.2020, 7 §)

Tausta ja lainsäädäntö

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 4.9.2020