suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Iisalmi-tuki

  • Palvelu
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Iisalmi-tuen tavoitteena on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien iisalmelaisten työnhakijoiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tuki myönnetään työnantajalle, ja se on tarkoitettu käytettäväksi työllistämisestä aiheutuvien kustannusten korvaamiseen, kuten esimerkiksi

•työn ohjaus

•työtehtävien järjestely

•työvälineiden ja suojatyövaatteiden hankinta

•työntekijän lisäkoulutu ...

Toimi näin

Hakemus tehdään sähköisesti.

Täytä kaikki kohdat huolellisesti. Hakemista varten tarvitset tiedon saamistasi de minimis-tuista kuluvan ja kahden edellisen verovuoden ajalta.

Hakemuksen liitteenä pitää ehdottomasti olla:

• kopio työsopimuksesta

• oppisopimuksessa kopio työsopimuksesta ja koulutussuunnitelmasta

Työllisyyspalvelut tarkistavat ennen tuen myöntämistä työnantajan ja työllistettävän tuen saamisen ehdot.

Hakemusta ei voida käsitellä ilman asianmukaisia liitteitä ja tietoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Iisalmi-tukea hakevalla työnantajalla pitää olla voimassa oleva Y-tunnus. Työnjohdon ja -ohjauksen on tapahduttava tukea hakevan yrityksen toimesta.

Tukea voivat hakea:

• yritys

• kunta/kuntayhtymä, hyvinvointialue tai muu julkinen sektori

• yhdistys/järjestö/säätiö

• työnantajarinki

Tuen myöntämisessä kiinnitetään huomiota työnantajan mahdollisuuteen toimia laadukkaana työnantajana. Näitä edellytyksiä ovat muun muassa:

• asianmukaiset työntekijän työtilat ja perehdytys työtehtäviin.

• työnjohdollinen esihenkilö tukea hakevan yrityksen puolesta.

• ei laiminlyöntejä verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisessa.

• työsopimuslain mukaiset henkilöstön vähennykset ja niiden käsittely on pitänyt toteutua ja päättyä lain mukaisesti.

Työllisyyspalvelut voivat tarvittaessa pyytää työnantajaa todistamaan laatutekijänsä vapaamuotoisella todistuksella. Mikäli puutteita ilmenee myöhemmin, tuen maksatus voidaan keskeyttää ja jo maksetut tuet periä takaisin.

Iisalmi-tukea ei myönnetä, jos työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin. Esimerkiksi jos työnantajalle on myönnetty kesätyötukea, ei voi hakea samasta henkilöstä Iisalmi -tukea. Palkkatukea tai oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei kuitenkaan lasketa näihin avustuksiin eli työnantaja voi saada nämä tuet yhtä aikaa. Kuitenkin jos palkkatuen määrä on 100 %, Iisalmi -tukea myönnettäessä huomioidaan 75 % tuettavista kuukausista. Tällöin tuen myöntämisen ehtona

on, että työsuhde täyttää työntekijän työssäoloehdon täyteen tai muutoin edistää merkittävästi palkattavan henkilön työllistymisen edellytyksiä.

Jos työllistettävästä on jo aiemmin myönnetty Iisalmi-tukea, vähennetään myönnetyt tukikuukaudet uudesta työllistämisjaksosta. Esimerkiksi, jos tukea on myönnetty 800 euroa 4 kuukauden ajalle ja henkilö työllistetään uudelleen, Iisalmi -tukea voidaan myöntää enintään 400 euroa 8 kuukauden ajalle. Yhteensä Iisalmi-tukea voi saada enintään 12 kuukautta.

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 2.3.2023