suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Iisalmi -tuki

 • Palvelu
 • Iisalmi
 • Julkinen palvelu

Iisalmi -tuen tarkoituksena on edistää iisalmelaisten työnhakijoiden työllistymistä. Tuki on tarkoitettu työn järjestämisestä ja työtehtäviin opastamisesta aiheutuvien kulujen, mutta ei kuitenkaan palkkakustannusten, kattamiseksi.

Iisalmi -tuki myönnetään työnantajalle. Tukea voivat ensisijaisesti hakea yläsavolaiset yritykset, kunta tai kuntayhtymä, järjestöt, yhdistykset, säätiöt tai työnantajarinki.

Tuen voi saada enintään 8 kuukaudelle ja oppisopimuksessa kesto voi olla koko oppisopimuksen ajalle.

Työaika määrittää myönnettävän tuen määrän:

 • jos työaika on vähintään 30 tuntia viikossa, tuen määrä on 800 euroa kuukaudessa.
 • erityisen painavilla perusteilla tuki on mahdollista saada työhön, jossa työaika on 20-30 tuntia viikossa. Tällöin tuen määrä on 400 euroa kuukaudessa.
 • oppisopimuksessa tuen voi saada koko oppisopimuksen ajalle. Jos työaika on vähintään 30 tuntia viikossa, tuen määrä on ensimmäiset 8 kuukautta 800 euroa kuukaudessa, loppuajalle tuki on 400 euroa kuukaudessa. Jos työaika on 20-30 tuntia viikossa, tuen määrä on ensimmäiset 8 kuukautta 400 euroa kuukaudessa, loppuajalle tuki on 200 euroa kuukaudessa.

Iisalmi -tuki on käytössä koko vuoden niin kauan kuin siihen myönnettyä määrärahaa riittää.

Toimi näin

Tarkasta työllisyyspalveluista, kuulutko Iisalmi -tuen kohderyhmään.

Täytä joko sähköinen hakemus suomi.fi:ssä tai pyydä paperinen lomake työllisyyspalveluista.

Toimita hakemuksen liitteeksi:

 • kopio työsopimuksesta ja elinkeinotoimintaa harjoittavilta työnantajilta selvitys de minimis -tuista kahden viimeisen verovuoden ajalta (erittely: tuen myöntäjä, tukimuoto, tuen määrä ja myöntövuosi).
 • oppisopimuksessa kopiot työsopimuksesta ja koulutussuunnitelmasta
 • järjestöiltä ja yhdistyksiltä kopiot työsopimuksesta ja ajantasaisesta yhdistysrekisteriotteesta.
 • työnantajaringiltä kopio työsopimuksesta ja valtuutuksesta

Palauta huolellisesti täytetty ja allekirjoitettu hakemus liitteineen hakemuksessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Hae päätös Iisalmi -tuesta viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta.

Hae tuen maksatus jälkikäteen joko 1 tai 2 kuukauden jaksoissa erillisellä maksatuslomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Iisalmi -tukea voi hakea vain työnhakijasta, jonka kotikunta on Iisalmi ja:

 • jonka työttömyysaikaisena etuutena on työmarkkinatuki TAI
 • joka on ammattiin valmistunut (valmistumisesta on kulunut alle 6 kk ja henkilöllä on alle 6 kk työkokemusta tutkintoa vastaavalta alalta) TAI
 • joka on 17-29 -vuotias ja jonka työllistymisestä on sovittu yhdessä TE -palvelujen kanssa TAI
 • joka on maahanmuuttaja, jolla on puutteellinen suomen kielen taito

Työnantajan edellytykset tuen saamiseen:

 • Y -tunnus
 • toiminnan vakiintuneisuus
 • asianmukaisesti järjestetyt työntekijän perehdytys ja työtilat
 • työntekijällä on työnjohdollinen esimies
 • tukea myönnettäessä tarkistetaan mahdolliset työsopimuslain mukaiset henkilöstövähennykset
 • työnantajalla ei saa olla olennaisia laiminlyöntejä verojen tai lakisääteisten maksujen suorittamisesta
 • Iisalmi -tukea ei voida myöntää, jos työnantajalle on myönnetty muita työllisyyspoliittisia toiminta-avustuksia tai Iisalmen kaupungin avustuksia työllistämisen kuluihin (esimerkiksi jos on hakenut kesätyötukea työllistettävästä henkilöstä, ei hänestä voi hakea Iisalmi -tukea). Työ- ja elinkeinotoimiston palkkatukea tai oppisopimuskoulutuksen lisätukea ei kuitenkaan lasketa näihin avustuksiin.
 • aiemmin myönnetty Iisalmi -tuki vähennetään uudesta työllistämisjaksosta (esimerkiksi jos työllistetty on ollut vuonna 2019 töissä 4 kk Iisalmi -tuella ja henkilö työllistetään uudelleen vuonna 2020, tukea voidaan myöntää enintään 4 kuukautta)
 • jos työnantajana on yhdistys, järjestö tai säätiö, tuen saamisen lisäehtona on, että työnantaja sitoutuu palautekeskusteluun joka järjestetään tukijakson lopussa. Palautekeskusteluun osallistuvat työnantaja, työllistetty ja työllisyyspalveluiden asiantuntija.
 • jos työnantajana on työnantajarinki, ringin pitää toimittaa yhteinen valtuutus jokaiselta toimijalta siihen, kuka heistä vastaa lakisääteisistä työnantajavelvollisuuksista ja kuka heistä hakee tuen.

Muuta

Työmarkkinatuen maksettujen päivien määrän voi selvittää joko työllistettävältä itseltään tai työllisyyspalveluista.

Palkattavan henkilön työajan pitää olla vähintään 20 tuntia viikossa, ja palkkauksen työehtosopimuksen mukaista. Jos sovellettavaa työehtosopimusta ei ole, palkan pitää olla vähintään 1 252€ /kk kokoaikatyössä.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 10.2.2021