suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Iisalmen kaupungin tapahtumatuki

 • Palvelu
 • Iisalmi
 • Julkinen palvelu

Iisalmen kaupungin tapahtumatuki 2022

Iisalmi tunnetaan ainutlaatuisena osaamisen paikkana, jossa syntyy päivittäin pieniä ja suuria ihmeitä. Iisalmen ihmeet syntyvät yhdessä tekemällä. Iisalmen kaupunki myöntää vuosittain tapahtumatukea tapahtumajärjestäjälle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman. Tänä vuonna jaettavan tapahtumatuen määrä on yhteensä 35 000 euroa. Tapahtumatuen hakuaika vuodelta 2022 on päättynyt.

Huomioi keskusta-alueen elävöittäminen tapahtumassasi ja toivomme tapahtumajärjestäjiltä erityisesti keskustaan ja torille toteutettavia tapahtumia.

Tori on Iisalmen keskustan ydin. Siellä järjestettävät tapahtumat elävöittävät torin lisäksi koko keskustaa ja kaupunkia. Tapahtumien avulla tori näyttäytyy matkailijoille eläväisenä ja viihtyisänä. Myös asukkaat toivovat, että torilla järjestetään aktiivisesti tapahtumia.

Eri kohderyhmät huomioiva ja eri järjestäjien toimesta tuotettu tapahtumatarjonta tuo torille ja keskustaan houkuttelevuutta ja kaivattua vaihtelua. Monipuolisen sisällön myötä tapahtumat kutsuvat torille eri-ikäisiä kävijöitä. Myös Iisalmen kaupunki haluaa olla osaltaan houkuttelemassa torille uusia tapahtumien järjestäjiä tuttujen järjestäjien lisäksi. Toivomme, että tapahtumia järjestetään torilla ympäri vuoden.

Toimi näin

Tapahtumatukea saavan tapahtumajärjestäjän toimenpiteet

 • Tapahtuman markkinointiviestintä tuo Iisalmen seudun esiin elinvoimaisena ja houkuttelevana alueena.
 • Kaupungin logon tai sen markkinointibrändin tulee näkyä tapahtuman markkinoinnissa ja tapahtumissa.
 • Iisalmen kaupungille on annettava mahdollisuus tapahtuman luonteeseen sopivaan esittelypisteeseen tai joku muu luonteva näkyvyys tapahtumassa (esim. tuotejakelu, mainoselementtinäkyvyys jne.)
 • Tapahtumajärjestäjän nettisivulla tulee olla kaupungin logo, josta linkki Iisalmen kaupungin nettisivuille (www.iisalmi.fi)
 • Tapahtumat tulee lisätä tapahtumakalenteriin (www.iisalmi.fi/tapahtumat, ”Lisää tapahtuma”). Kalenterin hallinnassa ”tapahtuman tyyppi” -kohdasta on valittava sekä tyyppi, esim. ”Tanssit”, jolloin tapahtuma näkyy seudullisessa tapahtumakalenterissa.
 • Instagram- tai Facebook- hashtagit. #byiisalmi #emmeodotaihmeitäteemmeniitä #iisalmijatienoot #elämänmakuisiaelämyksiä #omastakaupungista
 • Tapahtumajärjestäjän oman Facebook- sivun Tapahtumat osio. Lisää tapahtumasi rinnakkaisjärjestäjäksi Minun Iisalmeni sekä Iisalmi ja tienoot Facebook
 • Tapahtumajärjestäjä voi hyödyntää veloituksetta Iisalmen kaupungin medianäyttöjä. Katso ohjeet: www.iisalmi.fi/teetapahtuma -sivulta
 • Mahdolliset muutokset tai poikkeukset tapahtumatiedoissa tulee toimittaa kaupungille sekä päivittää olemassa oleviin medioihin hyvissä ajoin ennen tapahtuman toteutusajankohtaa.

Tapahtumatukien luokat:

Paikalliset tapahtumat: mahdollista saada tukea 0–1000 euroa

 • Tapahtumat näkyvät paikallisesti
 • Kävijät ovat lähinnä paikallisia.

Keskikokoiset tapahtumat: mahdollista saada tukea 0–3000 euroa

 • Tapahtumat ovat maakunnallisesti vaikuttavia
 • Kävijöitä tulee myös muista lähikunnista.

Isoimmille tapahtumille perusteiden mukaan: mahdollista saada tukea 0–5000 euroa

 • Tapahtumat näkyvät valtakunnallisesti
 • Kävijöitä tulee ympäri Suomea
 • Tapahtumassa on huomattava määrä kävijöitä.

Vuoden 2022 haku on päättynyt.

Valinnat ja päätöksenteko

Kaupungin elinvoimapalveluiden markkinointi-, viestintä-, matkailu- ja tapahtumapalvelut -tiimi käsittelee hakemukset ja tekee esityksen kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus päättää kenelle tukea myönnetään ja kuinka paljon.

Tietosuoja ja rekisterihallinta

Löytyvät Iisalmen kaupungin sivulta: https://www.iisalmi.fi/Suomeksi/Asiointi-ja-yhteystiedot/Tietosuoja-ja-rekisteriselosteet

Kenelle ja millä ehdoin

 1. Iisalmen kaupunki myöntää tapahtumatukea tapahtumajärjestäjälle, joka tuottaa Iisalmeen tapahtuman. Tapahtumajärjestäjä voi olla yhteisö tai työryhmä.
 2. Tapahtumatukea saavien tapahtumien tulee tukea kaupungin arvoja: avoimuus, rohkeus, tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys ja ympäristövastuullisuus.
 3. Tapahtumatukea myönnettäessä arvioidaan hakijan toiminnan laatua ja laajuutta. Arvioinnissa otetaan huomioon toiminnan suunnitelmallisuus ja hakijan oma rahoitusosuus sekä samalle hakijalle aiemmin myönnettyjen tukien käyttötarkoituksen toteutuminen.
 4. Tapahtumatukea ei myönnetä samaan tapahtumaan, johon kaupunki osallistuu yhteistyökumppanina tai osoittaa siihen muuta rahallista tukea.
 5. Tukea voi saada, vaikka hakija on saanut kaupungin myöntämää toiminta-avustusta.
 6. Tukea ei voi saada, jos hakija on saanut kaupungin kohdeavustusta samaan tapahtumaan.
 7. Tapahtumatukea voi perustellusti saada myös toimija, joka saa tukea solmitun yhteistyösopimuksen nojalla. Perusteltu syy voi olla esimerkiksi järjestettävän tapahtuman alueellinen uutuusarvo tai tapahtuman laajuus järjestäjän normaaliin toimintaan nähden.
 8. Myönnetty tuki on hakijakohtainen, eikä sitä saa siirtää edelleen toisen tapahtumanjärjestäjän käytettäväksi.
 9. Tapahtumatukea saaneen tapahtumanjärjestäjän on toimittava hyvässä yhteistyössä kaupungin kanssa. Kaupungin tulee saada näkyvyyttä tukea saaneen tapahtuman markkinointiviestinnässä sekä tapahtumassa.
 10. Tapahtuman jälkeen tuensaaja on velvollinen toimittamaan Iisalmen kaupungille tapahtumasta raportin, joka on kaupungin antaman ohjeistuksen mukainen.
 11. Tapahtumatuki maksetaan hyväksytyn tukihakemuksen käsittelyn jälkeen. Yli 2500 euron tuet maksetaan kahdessa erässä: ensimmäinen erä maksetaan hyväksytyn hakemuksen jälkeen ja toinen erä, kun tapahtumajärjestäjä on toimittanut vaadittavat dokumentit tapahtuman jälkiarvioinnista. Toisessa erässä maksettavat tuet voidaan hylätä, mikäli tapahtumajärjestäjä ei ole täyttänyt tuen myöntämisen perusteita.
 12. Jos tukea hakee työryhmä tai muu yhteisö, jolla ei ole y-tunnusta tai toiminimeä, on jonkun työryhmästä toimittavana vastuullisena hakijana omalla henkilötunnuksellaan työryhmän puolesta.
 13. Tukea voidaan myöntää ainoastaan hakijoille, joiden hakemus on saapunut määräaikaan mennessä.
 14. Tuki myönnetään ehdoin, että se voidaan vaatia palautettavaksi, jos sitä käytetään muuhun kuin haettuun tarkoitukseen tai tapahtuma peruuntuu tai tapahtuman luonne muuttuu olennaisesti alkuperäisestä suunnitelmasta.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaIisalmen kaupunki
Palvelusta vastaaIisalmen kaupunki
Alue Iisalmi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 26.4.2022