suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Iäkkäiden palveluohjaus

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Jos sinulla herää huoli omasta tai ikääntyvän läheisen hyvinvoinnista ja itsenäisestä kotona selviytymisestä, ota yhteyttä ikäihmisten palveluohjaajaan.

Iäkkäiden palveluiden piiriin tullaan palvelutarpeen arvioinnin kautta.

Hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä (HYKO) tarjotaan kyseisenä vuonna 78 vuotta täyttäville Taivalkosken kunnan asukkaille, jotka eivät ole säännöllisten sosiaali- ja terveyspalvelujen piirissä. Hyvinvointia edistävien kotikäyntien avulla kartoitetaan palvelutarpeita, tiedotetaan Taivalkosken kunnan ikääntyneen väestön palveluista ja pyritään tukemaan iäkkään henkilön omia voimavaroja ja hyvinvointia. Hyvinvointia edistävät kotikäynnit toteuttaa palveluohjaaja yhdessä fysioterapeutin kanssa.

Ikäneuvola on suunnattu perusterveille 68 vuotta täyttäneille henkilöille, jotka eivät ole käyneet terveystarkastuksessa kahteen vuoteen. Tavoitteena on tukea ikäihmisten terveyttä ja toimintakykyä. Terveystarkastuksessa terveydenhoitajan kanssa kartoitetaan laajasti terveyteen liittyviä osa-alueita. Terveystarkastuksiin pääsy tapahtuu ajanvarauksella.

Toimi näin

Ota yhteyttä ikäihmisten palveluohjaajaan puhelimitse.

Voit hakea ikääntyneille suunnattuja tukipalveluita tukipalveluseteli hakulomakkeella.

Voit hakea omaishoidon tukea omaishoidon hakulomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Kaikilla kuntalaisilla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, mikäli on huoli kotona asumisen turvallisuudesta.

75 vuotta täyttäneillä ja Kelan eläkkeensaajan erityishoitotuen saajalle on järjestettävä pääsy sosiaalipalvelujen tarpeen arviointiin seitsemäntenä arkipäivänä yhteydenotosta. Palvelutarpeen arviointi määräajassa koskee henkilöitä, jotka eivät vielä ole sosiaalipalvelujen piirissä tai ovat palvelujen piirissä, mutta palvelun tarve muuttuu.

Palvelu on maksuton.

Arviointikäynnit ovat maksuttomia. Palveluista peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan vahvistamat asiakasmaksut.

Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kieletsuomi, englanti, ruotsi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 11.2.2022