suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Iäkkäiden asumispalvelut

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen, pitkäaikainen laitoshoito ja pitkäaikainen asumispalvelu ovat iäkkäiden asumisen vaihtoehtoja, kun runsaatkaan kotihoidon palvelut eivät enää riitä kotona selviytymiseen.

Tavoitteena on edistää asiakaslähtöistä kuntouttavaa asiakastyötä ja tehdä näkyväksi asukkaan saama palvelukokonaisuus.

Toimi näin

Hae asumispalvelupaikkaa täyttämällä palveluasuntohakemuskaavake. Hakemus tulee olla asianmukaisesti täytetty ja allekirjoitettu.

Hakemuksen voi täyttää hakija itse tai yhdessä lähiomaisen kanssa. Lomake toimitetaan lomakkeessa mainittuun ositteeseen. Tarpeen vaatiessa kotihoidon palveluohjaaja auttaa palveluhakemuksen laatimisessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen tai asumispalveluun valinta edellyttää aina ensin avopalveluiden (kotihoito ja tukipalvelut) käyttöä tai omaishoitoa ennen kuin sijoitusta suunnitellaan.

Kotihoidon palveluohjaaja arvioi yhdessä asiakkaan ja läheisten kanssa asiakkaan hoidettavuutta kotihoidossa sekä tarkoituksenmukaisinta hoitoympäristöä. Mikäli kotihoidon tai omaishoidon palvelut ovat riittämättömiä suhteessa asiakkaan toimintakykyyn, haetaan asumispalvelua.

Palvelutarve hoitoisuuden arviointiin käytetään RAI kuntoisuusmittaristoa ja muistin tilanne kartoitetaan MMSE-muistitestillä.

Viimesijassa kokonaistilanteen arviointi ratkaisee asiakkaan palvelutarpeen ja sijoittamisen kriteerit.

SAS- työryhmä valitsee asukkaat asetettujen kriteerien mukaisesti. SAS-työryhmä arvioi palvelutarpeen perusteella henkilöiden sijoittumisen asumispalveluihin tai mahdollisiin muihin Taivalkosken kunnan palveluihin.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Palveluasumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat asumisensa yhteydessä hoivaa ja huolenpitoa. Palveluasunnoissa ja ryhmäkodeissa asumiseen liittyy asukkaan tarpeen mukainen hoito. Palvelutalossa asukas maksaa asunnostaan vuokraa tai vastikkeen sekä tarvitsemistaan palveluista käytön mukaan. Hän maksaa itse myös muut asumis-, ruoka- ja lääkekulunsa. Asukas voi saada eläkkeensaajan asumistukea, hoitotukea ja sairaanhoitokorvauksia. Asukas voi kalustaa asuntonsa itse.

Palveluasuminen lasketaan avohoidoksi. Palveluasumista voivat järjestää julkiset ja yksityiset palveluntarjoajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTaivalkosken kunta
Palvelusta vastaaTaivalkosken kunta
Alue Taivalkoski
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 3.11.2021