suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on laaja-alaista kaikkia hallinnonaloja ja yhteistyöverkostoja ja väestöä velvoittavaa terveyteen ja hyvinvointiin sekä niiden taustatekijöihin vaikuttamista. Toiminnan tarkoituksen on kuntalaisena myös sinun osallisuuden-, aktiivisuuden ja yhteisöllisyyden mahdollistaminen ja lisääminen. Verkoston yhteistyöllä luomme mahdollisuuksia edistää hyvinvointia ja terveyttä järjestämällä yhteisöllistä toimintaa. Kuulemme toiveitasi toiminnan kehittämiseksi sekä toimimme yhteistyössä järjestöjen ja yhdistysten kanssa. Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen on suunnitelmallista voimavarojen kohdentamista.

Tavoitteena on mahdollistaa sinulle aktiivinen arki, terveyttäsi ja arjen turvallisuuttasi edistetään. Tarjotaan sinulle elinikäisen oppimisen ja kehittymiseen mahdollisuus erilaisten ryhmä-, tapahtuma- ja asiantuntijaluentotoiminnan kautta.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteillä ja niihin osallistumalla pyrimme kaventamaan:

- väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja

- ylläpidämme ja parannamme hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja työ- ja toimintakykyä

- vahvistetaan mielenterveyttä

- ehkäistään sairauksia, tapaturmia, syrjäytymistä ja osattomuutta

-kehitettään arjen turvallisuutta

Toimi näin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteet ja tavoitteet sekä vastuutahot löydät laajasta hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen suunnitelmasta sekä eri-ikäisten hyvinvointisuunnitelmista.

Jos haluat olla vaikuttamassa hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, osallistu järjestöjen ja kunnan järjestämiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyviin tapahtumiin, työpajoihin ja tilaisuuksiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tarkoitettu laaja-alaisesti kunnan eri hallinnonaloille, yhteistyöverkostoille ja palveluntuottajille ja yksilöille. Toiminta kohdistetaan väestöön, yhteisöihin ja elinympäristöön.

Hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen avainalueen muodostavat: lasten ja nuorten, perheiden, ikäihmisten ja työikäisten hyvinvoinnin edistäminen, sekä ehkäisevä päihdetyö sekä turvallisuuden sekä osallisuuden edistäminen.

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 2.6.2022