suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään Lastensuojelun sijaishuolto

  • Palvelu
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu

Alue

Hyvinkää
Palvelun kieli: suomi

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan lapsen tai nuoren hoidon ja kasvatuksen järjestämistä oman kodin ulkopuolella. Sijaishuoltoa tarvitaan tilanteissa, joissa perheen omat voimavarat eivät riitä lapsen tai nuoren kasvun ja kehityksen turvaamiseen. Sijaishuolto palvelee huostaan otettuja lapsia ja nuoria sekä heidän läheisiään. Lisäksi sijaishuollon jälkihuollon asiakkaina ovat lapset ja nuoret, joiden huostaanotto ja sijoitus on päättynyt. Huostaanotto on lastensuojelutyön viimesijaisin keino turvata lapsen kasvu ja kehitys. Huostaanottoon ja sijaishuoltoon turvaudutaan silloin, kun kodin olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen uhkaavat vaarantaa vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä. Ensisijaisesti pyritään siihen, että lapsi voi asua kotona. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona taikka muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla. Huostaan otetulle lapselle laaditaan vähintään kerran vuodessa asiakassuunnitelma. Huostaanotto on voimassa toistaiseksi ja se päättyy viimeistään lapsen täyttäessä 18 vuotta. Huostaanoton jatkamisen edellytyksiä arvioidaan koko huostaanoton ajan. Huostaanoton lopettamista harkitaan aina lapsen edun mukaisesti silloinkin, kun huostaanottoon johtaneet syyt ovat poistuneet. Lastensuojelun sijaishuollon ja jälkihuollon palvelut ovat maksuttomia lukuun ottamatta perhe- ja laitoshoitoa, joista määritellään vanhemmille maksu heidän tulotasonsa mukaan.


Tausta ja lainsäädäntö

Lastensuojelun sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun lapsen hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella. Sijaishuollon järjestämisestä ja kuluista vastaa lapsen kotikunta.

Sijaishuollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona, laitoshoitona tai muulla lapsen tarpeiden mukaisella tavalla.

Huostaan otettu lapsi voidaan poikkeuksellisesti sijoittaa myös vanhempansa tai muun huoltajansa hoidettavaksi enintään puoleksi vuodeksi esimerkiksi silloin, kun valmistellaan lapsen kotiinpaluuta sijaishuollon jälkeen.


Palvelun toteuttaa: 
Hyvinkään kaupunki