suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hyvinkään kaupunki

Hyvinkään lapsiperheiden palvelut

  • Palvelu
  • Hyvinkää
  • Julkinen palvelu
Alue Hyvinkää
Palvelun kieli suomi

Lapsiperheiden palveluihin kuuluu Nopsan varhainen tuki ja perhesosiaalityö, Perheneuvola ja Nuorisoasema. Nopsasta saat neuvontaa, tukea ja apua joustavasti ja nopeasti, mahdollisimman pian yhteydenottosi jälkeen. Arkea kuormittavia haasteita voivat esimerkiksi olla perheenjäsenen sairaus, uupumus, vanhempien parisuhdeongelmat, avioero, lapsen kasvatuspulmat tai muu kuormittava elämäntilanne. Nopsan työntekijät kartoittavat asiakkaalle sopivan palvelun tarjoajan ja avun. Tuen muoto voi olla esimerkiksi kotiin annettavaa sosiaaliohjausta, perhesosiaalityötä, lapsiperheiden kotipalvelua, perheohjausta tai muuta sosiaali- ja terveystoimen tuottamaa lapsiperheiden palvelua. Perheneuvolaan voit olla yhteydessä muun muassa, jos haluat keskustella lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvistä asioista tai kun lapsen asiat muuten huolestuttavat sinua. Myös vanhempien väliset ristiriitatilanteet tai eron harkitseminen ovat asioita, joihin voit saada apua. Perheneuvolan palvelut on tarkoitettu hyvinkääläisille alle 13-vuotiaille lapsille ja heidän perheilleen. Vastaanotto toimii ajanvarauksella. Lähetettä ei tarvita. Ensimmäisellä käyntikerralla keskustellaan tavallisesti koko perheen kanssa, mutta yksinkin voi tulla. Yhteistyön alkaessa sovitaan yhdessä asiakasperheen kanssa tapaamisten tavoitteista, kestosta ja työskentelytavoista. Nuorisoasema palvelee hyvinkääläisiä ja Hyvinkäällä opiskelevia 13–22 -vuotiaita nuoria ja heidän perheitään. Nuorisoasema on matalan kynnyksen palvelu, johon ei tarvita lähetettä. Nuori voi hakeutua Nuorisoasemalle itse tai vanhempiensa avustuksella. Voit olla yhteydessä nuorisoasemalle, jos haluat esimerkiksi keskustella ihmissuhdeasioista, perheen vuorovaikutukseen koskevista huolista, päihteidenkäytöstä ja muista riippuvuuksista tai jos sinulla on lievä tai keskivaikea ahdistus tai masennus. Asiakkaat voivat olla yhteydessä Nuorisoasemalle joko puhelimitse, tekstiviestein tai sähköisen yhteydenottolomakkeen välityksellä.


Tausta ja lainsäädäntö

Asiakkaalla on oikeus palvelutarpeen arviointiin, ellei kyseessä ole tilapäinen, yksittäistä palvelua koskeva tuen tarve.

Yli 75-vuotiaiden tai ylintä vammaispalvelulain mukaista hoitotukea saavien henkilöiden tai erityistä tukea tarvitsevien lasten kohdalla palvelutarpeen arviointi on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä asian vireilletulosta. Palvelutarpeen arvion pitää tällöin valmistua viimeistään kolmen kuukauden kuluttua vireilletulosta. Samat määräajat koskevat myös lastensuojelun tarpeen arviointia, jos palvelutarpeen arvioinnin yhteydessä selvitetään myös lastensuojelun tarve. Palvelutarpeet muuttuvat usein ajan mittaan, jolloin ne myös arvioidaan uudestaan.

Palvelutarpeen arvioinnin tuloksena laaditaan palvelutarpeen arvio. Se laaditaan aina yhteistyössä asiakkaan ja tarvittaessa hänen läheistensä kanssa.


Palvelun toteuttaa: 
Hyvinkään kaupunki