suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Iisalmen kaupunki

Huoltopysäköintilupa ja -tunnus

  • Lupa tai muu velvoite
  • Iisalmi
  • Julkinen palvelu

Yritys tai yhteisö voi lunastaa ajoneuvoon huoltopysäköintitunnuksen.

Tunnuksella varustettuna ajoneuvon voi määräyksissä asetetulla tavalla pysäköidä Iisalmen kaupungin ylläpitämälle aikarajoitetulle pysäköintipaikalle aikarajoitusta noudattamatta, kun työtehtävä niin vaatii.

Tunnusta haetaan erillisellä hakemuslomakkeella, johon merkitään hakijayrityksen tai -yhteisön tiedot, ajoneuvon tyyppi ...

Toimi näin

Hakemus toimitetaan kaupungintalon i-pointtiin. Tunnuksen myöntämisestä ja peruuttamisesta päättää kaupungininsinööri.

Tunnuksen hakemisen yhteydessä on esitettävä tarvittaessa ote kaupparekisteriviranomaiselle jätetystä perusilmoituksesta tai muu tarpeellinen selvitys. Esitettävät selvitykset eivät saa olla yhtä kuukautta vanhempia.

Huoltopysäköintitunnus on ajoneuvokohtainen eli tunnusta voidaan käyttää vain siihen merkityssä ajoneuvossa. Huoltopysäköintitunnus on asetettava näkyvään paikkaan ajoneuvon tuulilasin sisäpuolelle siten, että tunnus on helposti luettavissa ulkoapäin.

Tunnuksen voimassaolo ja oikeus tunnuksen käyttämiseen päättyy heti, kun joku tunnuksen saamisen edellytyksistä lakkaa tai tunnus peruutetaan. Tällöin tunnus tulee palauttaa sen myöntäjälle.

Tunnuksen käyttöön ja pysäköintiin liittyvät muut yksityiskohtaiset ohjeet ja määräykset antaa pysäköinninvalvoja.

Kenelle ja millä ehdoin

Tunnus ei oikeuta pysäköimään ajoneuvoa yksityisellä alueella ilman kiinteistönomistajan lupaa. Tunnus ei oikeuta myöskään pysäköimään invalidien ajoneuvoille merkityille pysäköintipaikoille. Kun tunnus on käytössä, ajoneuvon haltija on velvollinen noudattamaan tieliikennelain ja -asetuksen säännöksiä.

Tunnuksen myöntämisen edellytykset

  • Ajoneuvo on välttämätön yrityksen tai yhteisön toimialaan kuuluvien toimeksiantojen suorittamiseen.
  • Ajoneuvo on tarkoitettu työssä tarvittavien välineiden kuljettamiseen ja työn suorittamiseen.
  • Yrityksen tai yhteisön toimialana on kiinteistön hoito ja huolto, vartiointitoiminta tai kiinteistön, sen laitteisiin tai koneisiin kohdistuva asennus-, huolto- tai korjaustyö.
  • Iisalmen kaupungin tai sen työntekijän hallitsemaan ajoneuvoon tunnus voidaan myöntää tehtävään, jossa ajoneuvon käyttö on välttämätöntä. Tunnus myönnetään henkilölle, jolla on ajoneuvon käyttöoikeus em. työtehtävissä.
  • Iisalmen kaupungin työntekijälle myönnettävä tunnus on voimassa arkipäivisin (ma-pe). Päivystystehtävissä olevien työntekijöiden tunnus on voimassa myös viikonloppuisin.

Kun tunnus on käytössä ajoneuvossa ja haltija tai hänen työntekijänsä rikkoo näitä määräyksiä tai väärinkäyttää tunnusta, voi kaupungininsinööri peruuttaa tunnuksen haltijalle myönnetyt huoltopysäköintitunnukset. Tunnuksen peruuttamisen johdosta tunnuksen haltija menettää oikeutensa tunnuksen käyttämiseen ja tunnuksesta suoritettuun vuosimaksuun.


Voimassaoloaika

Tunnuksen voimassaoloaika on yksi vuosi myöntämispäivästä alkaen. Tunnuksessa mainittujen tietojen muuttumisesta tunnuksen saajan tulee viipymättä ilmoittaa tunnuksen antajalle oikaisun tekemistä varten. Muutosilmoituksen tekemisen yhteydessä on vanha tunnus palautettava tunnuksen antajalle.

Palvelun toteuttaa

Iisalmen kaupunki

Palvelusta vastaa

Iisalmen kaupunki
Tekstistä vastaa: Iisalmen kaupunki
Päivitetty: 1.3.2023