suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Holhoustoimen lupavalvonta ja muut suostumukset

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Holhoustoimesta annetun lain mukaan edunvalvoja tarvitsee maistraatin luvan eräisiin päämiehen kannalta merkittäviin oikeustoimiin. Luvanvaraisia oikeustoimia ovat esimerkiksi asunnon tai asumisoikeuden myyminen ja ostaminen, kiinteistön luovuttaminen tai ostaminen, maanvuokra- tai muun käyttöoikeuden luovuttaminen ja hankkiminen, omaisuuden panttaaminen ja lainan ottaminen sekä päämiehen varojen lainaaminen. Lupa tarvitaan myös eräisiin jäämistöä koskeviin oikeustoimiin kuten ilman pesänjakajaa tehtävään ositus-, erottelu-ja/tai perinnönjakosopimukseen, perinnöstä luopumiseen ja pesäosuuden luovuttamiseen.

Lupa tarvitaan lisäksi liiketoiminnan harjoittamiseen, tiettyihin määräaikaisiin vuokrasopimuksiin sekä metsän myyntiin, ellei kyse ole maistraatin hyväksymän metsäsuunnitelman mukaisesta myynnistä. Luvanvaraista on myös eräiden sijoituskohteiden hankkiminen. Lupaa ei kuitenkaan tarvita tavallisimpien sijoituskohteiden kuten pörssiosakkeiden tai sijoitusrahasto-osuuksien hankkimiseen, ellei kyse ole erikoissijoitusrahastosta.

Maistraatti myöntää luvan päämiehen puolesta tehtävään oikeustoimeen tai hyväksyy jo tehdyn oikeustoimen jälkikäteen, mikäli oikeustoimi on päämiehen edun mukainen. On kuitenkin suositeltavaa hakea lupa etukäteen. Oikeustoimi, johon ei ole myönnetty lupaa, ei sido päämiestä.

Luvanvaraiset oikeustoimet ja luvan hakemiseen tarvittavat liiteasiakirjat on lueteltu maistraattien verkkosivuilla sekä Verkkomaistraatissa. Verkkosivuilta ja -palvelusta löytyvät myös muut holhousviranomaisen suostumusta vaativat sekä omaisuudenhoitosuunnitelmaa koskevat asiat liiteluetteloineen. Hakijana voi olla edunvalvoja, edunvalvojan sijainen tai edunvalvontavaltuutettu. Alaikäisen lapsen huoltajat ovat hänen edunvalvojiaan. Lupa-asian käsittelyyn tulee varata riittävä aika. Puutteellinen hakemus tai puuttuvat liiteasiakirjat viivästyttävät hakemuksen käsittelyä.

Toimi näin

Voit tehdä lupahakemuksen Verkkomaistraatin kautta sähköisesti tai maistraattien verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maistraattien palveluhinnasto löytyy osoitteesta: http://www.maistraatti.fi/fi/hinnasto/

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelusta vastaaMaistraatti
Muut vastuuorganisaatiotKaakkois-Suomen maistraatti, Hämeen maistraatti, Sisä-Suomen maistraatti, Itä-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti, Uudenmaan maistraatti, Lounais-Suomen maistraatti, Lapin maistraatti, Länsi-Suomen maistraatti
Palvelun toteuttaaMaistraatti
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maistraatti
Päivitetty: 9.10.2019