suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Maistraatti

Holhousasioiden rekisteristä annettavat otteet

  • Palvelu
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Holhousasioiden rekisteri on valtakunnallinen rekisteri, jota pidetään edunvalvojan ja edunvalvontavaltuutetun toiminnan valvomiseksi ja kolmansien oikeuden turvaamiseksi. Holhousasioiden rekisteristä luovutetaan tietoja eri viranomaisille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille. Tietoja luovutetaan yksittäisinä paperitulosteina (ote holhousasioiden rekisteristä). Valtion tai kunnan viranomaiset, yhteisöt tai elinkeinonharjoittajat, jotka jatkuvasti tarvitsevat rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten, voivat saada tiedot teknisen käyttöyhteyden välityksellä.

Jokaisella on oikeus saada holhousasioiden rekisteristä tieto siitä, onko tietty henkilö edunvalvonnassa, kuka on hänen edunvalvojansa, mikä on edunvalvojan tehtävä sekä onko henkilön toimintakelpoisuutta rajoitettu. Lisäksi jokaisella on oikeus saada tieto siitä, onko tietyllä henkilöllä voimassaoleva taloudellisia asioita koskeva edunvalvontavaltuutus ja kuka hänen valtuutettunaan toimii. Edunvalvonnan päättymisen tai valtuutuksen voimassaolon lakkaamisen jälkeen oikeus tiedonsaantiin on ainoastaan sillä, joka tarvitsee tietoa etujensa, oikeuksiensa tai velvollisuuksiensa hoitamiseksi.

Otetta holhousasioiden rekisteristä tarvitaan muun muassa erilaisia lupia, kuten taksilupaa varten. Myös edunvalvojalla on oikeus saada ote holhousasioiden rekisteristä tehtävänsä hoitamista varten.

Mikäli edunvalvoja tai edunvalvontavaltuutettu tarvitsee asemastaan ja valtuuksistaan aikuisten kansainvälistä suojelua koskevassa sopimuksessa tarkoitetun todistuksen tehtäviensä hoitamiseen ulkomailla, voi hän pyytää tällaisen todistuksen maistraatista. Mikäli edunvalvonta on merkitty holhousasioiden rekisteriin, edunvalvojalle annetaan ote holhousasioiden rekisteristä, johon liitetään tiivistelmä edunvalvojan asemasta holhoustoimesta annetun lain nojalla.

Toimi näin

Voit pyytää otetta holhousasioiden rekisteristä puhelimitse, sähköpostitse tai maistraattien verkkosivuilta löytyvällä tulostettavalla lomakkeella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Maistraattien palveluhinnasto löytyy osoitteesta: http://www.maistraatti.fi/fi/hinnasto/

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelusta vastaaMaistraatti
Muut vastuuorganisaatiotLänsi-Suomen maistraatti, Hämeen maistraatti, Sisä-Suomen maistraatti, Itä-Suomen maistraatti, Pohjois-Suomen maistraatti, Uudenmaan maistraatti, Lounais-Suomen maistraatti, Lapin maistraatti, Kaakkois-Suomen maistraatti
Palvelun toteuttaaMaistraatti
Alue Koko Suomi
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Maistraatti
Päivitetty: 9.10.2019