suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Keuruun kaupunki

Hoivaosasto Tarhiala

  • Palvelu
  • Keuruu
  • Julkinen palvelu

Terveysaseman tiloissa toimiva Tarhiala on 22-paikkainen hoivaosasto. Siellä hoidetaan pitkäistä hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevia asiakkaita, joiden toimintakyky on huomattavasti alentunut.

Toimi näin

Palveluasumiseen ei haeta sairauden akuutissa vaiheessa, kun hoito on vielä kesken. Palveluasumiseen ei myöskään tarvitse hakea varmuuden varalta. Palveluasumisen tarve tarkastellaan aina asiakkaan sen hetkisen tilanteen mukaan. Ennen palvelutaloon hakeutumista selvitetään mahdollisuudet kotona asumiseen kotihoidon palveluiden avulla.

Jos haluat tietää lisää asumispalveluista tai niihin hakeutumisesta ota yhteyttä palveluohjaajaan.

Jos olet sairaalassa, voit keskustella hoitajien kanssa huolistasi kotona pärjäämisen suhteen. Hoitajat ovat yhteydessä vanhuspalveluihin jatkohoidon järjestämiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Kotona asuminen ja kotiin järjestettävät palvelut ovat aina ensisijaisia. Asumispalveluihin hakeudutaan siinä vaiheessa, kun kotona pärjääminen kotiin tuotavien palveluidenkaan avulle ei enää onnistu. Asiakkaalla tulee olla jatkuvaa päivittäistä hoivan tarvetta esimerkiksi turvallisen lääkehoidon, riittävän ravitsemuksen ja hyvän henkilökohtaisen hygienian toteutumiseksi, sekä syy miksei riittävää hoitoa kotona enää voida turvata kotihoidon keinoilla.

Iäkkään henkilön palveluntarpeeseen voidaan vastata pitkäaikaisella laitoshoidolla vain, jos siihen on lääketieteelliset tai asiakasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Ennen asumispalveluihin hakeutumista selvitetään mahdollisuudet kotona asumiseen kotihoidon palveluiden avulla.

Palvelu on maksullinen.

Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevan asiakkaan maksu on 85 prosenttia nettotuloista. Henkilökohtaiseen käyttöön on jäätävä 107€ kuukausittain.

Tausta ja lainsäädäntö

Ikääntyneen, vammaisen tai muusta syystä erityistä hoivaa ja hoitoa tarvitsevan henkilön hoito voidaan järjestää laitoksessa, mikäli se on hänen terveytensä ja turvallisuutensa kannalta perusteltua. Laitoshoito hoivakodissa tai muussa sosiaalihuollon yksikössä voi olla lyhytaikaista tai jatkuvaa. Sitä voidaan antaa osa-aikaisesti tai ympärivuorokautisesti.

Vammaisen henkilön laitoshoidon on perustuttava lääketieteellisiin ja sosiaalisiin syihin, ei esimerkiksi hänen tarvitsemiensa palvelujen runsauteen. Henkilön oma näkemys on otettava kaikessa huomioon.

Laitoksessa asuvalle on järjestettävä hänen tarpeidensa mukainen kuntoutus, hoito ja huolenpito. Hänelle on pyrittävä järjestämään myös turvallinen, kodinomainen ja virikkeitä antava elinympäristö. Omahoitaja vastaa yksilöllisestä hoidon suunnittelusta.

Laitoshoitoa järjestävät sekä julkiset että yksityiset palveluntuottajat.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKeuruun kaupunki
Palvelusta vastaaKeuruun kaupunki
Alue Keuruu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Keuruun kaupunki
Päivitetty: 4.6.2020