suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren kuntayhtymä

Hoivahoito

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Hoivahoito tarjoaa ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa ikäihmiselle, joka ei sairauden tai toimintakyvyn laskun vuoksi kykene asumaan kotona, perhehoidossa tai tehostetussa ympärivuorokautisessa palvelukodissa.

Pitkäaikaisesta laitoshoidosta perittävän maksun perusteet, 7 c § (13.3.2003/221)

Maksu on 85 prosenttia hoidossa olevan tässä laissa tarkoitetusta kuukausitulosta, jollei laissa toisin säädetä. Hoitoa saavan henkilökohtaiseen käyttöön jää kuukausittain vähintään 90 euroa. (11.12.2009/1051)

Toimi näin

Ota yhteyttä kuntasi ikäihmisten palveluohjaukseen. Sieltä saatte ohjeet hakemuksen tekemiseen liittyen. Asiakkaan hoivahoitoon siirtymisen tarve arvioidaan kuukausittain kokoontuvassa moniammatillisessa SAP-työryhmässä (selvitys, arvio, palveluohjaus). Päätökseen laitoshoidosta tarvitaan myös lääketieteelliset perusteet.

Kenelle ja millä ehdoin

Päätökseen laitoshoidosta tarvitaan lääketieteelliset perusteet. Pitkäaikaiselle laitoshoidolle voi olla myös asiakasturvallisuuteen tai potilasturvallisuuteen liittyvät perusteet. Hoitotyössä huomioidaan asiakkaan kuntoutumista tukeva toiminta yksilöllisesti.

Palvelu on maksullinen.

Maksu määräytyy asiakasmaksulain mukaan.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren kuntayhtymä
Palvelusta vastaaOulunkaaren kuntayhtymä
Alue Ii, Pudasjärvi, Simo, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren kuntayhtymä
Päivitetty: 2.6.2021