suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mäntsälän kunta

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Mäntsälä
  • Julkinen palvelu

Alle kolmevuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen hoitoon yksityisen hoidontukea. Huoltajat hakevat tukea Kelalta. Varhaiskasvatuksen asiantuntija tarkistaa hoitajan kelpoisuuden haettaessa yksityisen hoidontukea. Perhe toimii työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen, sekä lakisääteisistä eläke - ja sosiaalivakuutusmaksuista.

Mikäli perhe palkkaa työsopimussuhteisen hoitajan kotiinsa tai useampi perhe palkkaa yhdessä ns. kolmiperhepäivähoitajan, kuntalisän suuruus on kokopäivähoidossa alle kouluikäisille 330 €. Lisäksi kunta maksaa mahdolliset vuorohoitolisät, mikäli hoidon tarve johtuu huoltajan/huoltajien työstä tai opiskelusta.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, pitää perheen olla ensin yhteydessä kotikuntaansa. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä vanhemmalle, joka voi käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Kenelle ja millä ehdoin

Palkattavan hoitajan täytyy olla peruskoulun käynyt ja hän ei saa olla perheenjäsen. Lapset eivät saa olla kunnallisessa varhaiskasvatuksessa. Mikäli toinen vanhemmista on kotona, KELA maksaa yksityisen hoidon tukea 20 h/viikko.

Palvelu on maksullinen.

Jos perhe palkkaa hoitajan, toimii perhe hoitajan työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Myös tällöin on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaMäntsälän kunta
Alue Mäntsälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Mäntsälän kunta
Päivitetty: 23.10.2019