suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Laukaassa perhe voi palkata hoitajan kotiin kotihoidon tuella alle 3-vuotiaalle lapselle tai yksityisen hoidon tuella alle kouluikäiselle lapselle. Hoitajan voi myös palkata yhdessä toisen perheen kanssa. Palkatessaan hoitajan kotiin perhe on työnantaja ja tekee työsopimuksen valitsemansa hoitajan kanssa.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun perhe hakee yksityisen hoidon tukea Kelasta, pitää perheen olla ensin yhteydessä kotikuntaansa. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä vanhemmalle, joka voi käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Hae yksityisen hoidon tukea Kansaneläkelaitoksen sähköisessä asiointipalvelussa. Liitä hakemukseen ilmoitus päivähoidon tuottajasta (WH 2) tai pyydä päivähoidon tuottajaa tekemään ilmoitus verkossa. Sähköisen asiointipalvelun, tulostettavan lomakkeen sekä lisätietoja löydät Kelan verkkosivuilta (www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki).

Yksityisen päivähoidon tuottaja eli hoitaja tarvitsee lomakkeeseen (WH2) kunnan hyväksynnän. Tätä varten hoitajan tai perheen on sovittava tapaamisesta kunnan yksityisen päivähoidon ohjaajan kanssa ennen työsuhteen alkamista. Yksityisen päivähoidon ohjaajan löydät Laukaan kunnan päivähoitotoimistosta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Jos perhe palkkaa hoitajan, toimii perhe hoitajan työnantajana ja vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Vanhemmat voivat hankkia lapselle hoitajan kotiin myös hoivapalveluyrityksistä. Myös tällöin on mahdollista saada kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLaukaan kunta
Palvelusta vastaaLaukaan kunta
Alue Laukaa
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 23.10.2019