suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Hoitajan palkkaaminen kotiin

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Perhe voi järjestää lapsen hoidon palkkaamalla hoitajan omaan kotiin.

Hoitajan toimiessa lapsiperheen kotona lapsen vanhemmat ovat työnantajia ja hoitavat työnantajan lakisääteiset velvollisuudet ja maksut, sekä valvovat toimintaa. Kaupungin roolina on yksityisen hoidon tuen maksamisen edellytysten toteaminen ja hyväksyminen. Kela tarvitsee kaupungin hyväksynnän yksityisen hoidon tuen maksamiselle. Kangasala maksaa yksityisen hoidon tuen lisäksi kuntalisää.

Tampereen kaupunkiseudun kunnilla ja kaupungeilla on yhteinen kriteeristö palkattavalle hoitajalle. Kriteerit löydät Kangasalan varhaiskasvatuksen nettisivuilta.

Toimi näin

Hae kotihoidon ja yksityisen hoidon tukea Kelasta.

Kun haet yksityisen hoidon tukea Kelasta, ole ensin yhteydessä kotikuntaasi. Kunta tarkistaa hoitajan kelpoisuuden ja rikostaustan ja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan. Kela maksaa yksityisen hoidon tuen suoraan hoitajalle.

Kotihoidon tuen Kela maksaa lapsen pääasialliselle hoitajalle eli yleensä sinulle vanhempana. Voit käyttää tukea hoitajan palkan maksamiseen.

Kangasalla perhe valitsee hoitajan, ja kaupunki hyväksyy hoitajan työsuhteen oikeellisuuden. Perhe tai hoitaja toimittaa tarvittavat asiakirjat Kelaan.

Työsuhteen hyväksyntää varten tulee sopia aika yksityisen varhaiskasvatuksen valvontaviranomaiselle. Viranomaisen yhteystiedot löydät Yksityinen varhaiskasvatus -nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voi saada lapsi, joka on oikeutettu varhaiskasvatuspalveluihin.

Palvelu on maksullinen.

Jos perhe palkkaa hoitajan, perhe toimii hoitajan työnantajana. Tällöin perhe vastaa palkanmaksusta ennakonpidätyksineen sekä lakisääteisistä eläke- ja sosiaalivakuutusmaksuista. Hoitajalla on myös oikeus työterveyshuoltoon.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhe voi palkata lastenhoitajan kotiinsa ja saada palkkakuluihin kotihoidon tai yksityisen hoidon tukea. Alle 3-vuotiaan lapsen hoitoon saa kotihoidon tukea ja alle kouluikäisen lapsen hoitoon yksityisen hoidon tukea. Työnantajana voi toimia useampi perhe yhdessä siten, että joku aikuisista on nimetty työnantajatehtävien vastuuhenkilöksi.

Kotiin palkattu hoitaja ei anna varhaiskasvatuslain mukaista varhaiskasvatusta.

Laki lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta

Perustiedot

Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 15.11.2021