suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Henkilöliikenneluvan hakeminen ja lupaan liittyvät muutokset

 • Lupa tai muu velvoite
 • Koko Suomi
 • Julkinen palvelu

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla Manner-Suomessa edellyttää liikennepalvelulain mukaan henkilöliikennelupaa. Linja-auto on ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi paikkoja vähintään 9 matkustajalle. Uutena hakijana sinulle myönnetään yhteisölupa ja sille haettu määrä ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämän yhteisöluvan nojalla saat harjoittaa myös kansainvälistä linja-autoliikennettä Euroopan yhteisön alueella ja Norjassa.

Luvanhaltijana sinulla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille tapahtuneet muutokset luvan myöntämisen edellytyksissäsi tai yhteystiedoissasi.

Ilmoitus taksiliikenteen harjoittamisesta

Henkilöliikenneluvan nojalla saat harjoittaa taksiliikennettä. Luvanhaltijana sinun tulee kuitenkin tehdä taksiliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Jos sinulla on jo voimassa oleva henkilöliikennelupa, sinun tulee merkitä luvan numero ilmoitukseen. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun ilmoituksesi on saapunut Traficomiin. Jos sinulla ei ole vielä voimassaolevaa henkilöliikennelupaa, oikeutesi harjoittaa taksiliikennettä alkaa, kun sinulle on myönnetty liikennelupa.

Ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta

Henkilöliikenneluvalla saat kuljettaa tavaraa linja-autolla. Jos suoritat tavarankuljetusta jollain muulla, kuin linja-autolla ja käyttämäsi kyseisen ajoneuvon tai yhdistelmän kokonaismassa on yli 2 000 kg, mutta enintään 3 500 kg, henkilöliikenneluvan haltijana sinun tulee tehdä tavaraliikenteen harjoittamisesta ilmoitus Traficomille. Ilmoitus on yrityskohtainen. Oikeus harjoittaa tavaraliikennettä alkaa, kun ilmoitus on saapunut Traficomiin.

Käytä tätä palvelua, kun

 • Teet uuden yhteisölupahakemuksen
 • Haet yhteisöluvan lisäjäljennöksiä
 • Haet yhteisöluvan uusimista
 • Teet luvanhaltijan nimen-/osoitteenmuutoksen
 • Teet luvanhaltijan yritysmuodon muutoksen
 • Teet liikenteestä vastaavan henkilön muutoksen
 • Haet uutta liikennelupaa kadonneen/tuhoutuneen tilalle
 • Teet ilmoituksen liikennöinnin lopettamisesta
 • Teet ilmoituksen taksiliikenteen harjoittamisesta
 • Teet ilmoituksen tavaraliikenteen harjoittamisesta kokonaismassaltaan yli 2 000 ja enintään 3 500 kg:n ajoneuvolla/-yhdistelmällä
 • Tulostat lomakepohjan henkilöliikenneluvan hakijan taloudellisten voimavarojen todistamiseksi

Toimi näin

Nopeimmin saat vireille henkilölupahakemuksen, henkilölupaan liittyvän muutospyynnön tai ilmoittautumisen tekemällä sen sähköisesti palvelulähdön kautta.

Lähetä tulostettu lomake henkilöliikenneluvan hakijan taloudellisten voimavarojen todistamiseksi sekä mahdolliset liitteet osoitteeseenLiikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenneluvat, PL 320, 00059 TRAFICOM

Kenelle ja millä ehdoin

Jos haet uutta lupaa, lisälupia tai luvan uusimista, hakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Vakavaraisuus tulee osoittaa myös yritysmuodon muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Vakavaraisuus voidaan osoittaa HT-, KHT- tai JHT -tilintarkastajan antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai pankkivakuudella (so. pankkitakaus tai tilipanttaus). Pankkivakuus tulee toimittaa Trafille postitse alkuperäisenä kappaleena.

Hakijan/liikenteestä vastavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittava todistusjäljennös tulee yleensä toimittaa vain, jos hakijalla/liikenteestä vastaavalla henkilöllä ei ole aiempia, henkilöliikennelupiin liittyviä vastuita luvanhaltijana tai liikenteestä vastaavana henkilönä, ja jos henkilön ammatillinen pätevyys on saatu ennen 1.1.2007.

Palvelu on maksullinen.

Tausta ja lainsäädäntö

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Palvelusta vastaaLiikenne- ja viestintävirasto Traficom
Alue Koko Suomi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 3.9.2020