suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.

Henkilöliikenneluvan hakeminen ja lupaan liittyvät muutokset

  • Lupa tai muu velvoite
  • Koko Suomi
  • Julkinen palvelu

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla Manner-Suomessa edellyttää liikennepalvelulain mukaan henkilöliikennelupaa. Linja-auto on ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi paikkoja vähintään 9 matkustajalle. Uutena hakijana sinulle myönnetään yhteisölupa ja sille haettu määrä ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Lupa myönnetään 10 vuodeksi. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myö ...

Toimi näin

Nopeimmin saat vireille henkilölupahakemuksen, henkilölupaan liittyvän muutospyynnön tai ilmoittautumisen tekemällä sen sähköisesti palvelulähdön kautta.

Lähetä tulostettu lomake henkilöliikenneluvan hakijan taloudellisten voimavarojen todistamiseksi sekä mahdolliset liitteet osoitteeseenLiikenne- ja viestintävirasto Traficom, Liikenneluvat, PL 320, 00059 TRAFICOM

Kenelle ja millä ehdoin

Jos haet uutta lupaa, lisälupia tai luvan uusimista, hakemukseen tulee pääsääntöisesti liittää selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Vakavaraisuus tulee osoittaa myös yritysmuodon muutosta koskevan hakemuksen yhteydessä. Vakavaraisuus voidaan osoittaa HT-, KHT- tai JHT -tilintarkastajan antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai pankkivakuudella (so. pankkitakaus tai tilipanttaus). Pankkivakuus tulee toimittaa Trafille postitse alkuperäisenä kappaleena.

Hakijan/liikenteestä vastavan henkilön ammatillisen pätevyyden osoittava todistusjäljennös tulee yleensä toimittaa vain, jos hakijalla/liikenteestä vastaavalla henkilöllä ei ole aiempia, henkilöliikennelupiin liittyviä vastuita luvanhaltijana tai liikenteestä vastaavana henkilönä, ja jos henkilön ammatillinen pätevyys on saatu ennen 1.1.2007.

Tausta ja lainsäädäntö

Palvelun toteuttaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom

Palvelusta vastaa

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Tekstistä vastaa: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
Päivitetty: 30.5.2022