suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtainen apu on vammaispalvelulaissa määritelty palvelu, johon on subjektiivinen oikeus sellaisella vaikeavammaisella henkilöllä, joka pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua tavanomaisissa elämäntoiminnoissa. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avustamista. Henkilökohtainen avustaja auttaa vaikeavammaista henkilöä toteuttamaan hänen omia valintojaan päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja/tai sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Toimi näin

Hae henkilökohtaista apua vammaispalveluhakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Päivittäisillä toimilla tarkoitetaan niitä toimia, joita ihmiset elämässään tekevät joko päivittäin tai muutoin toistuvasti tietyin aikavälein. Tällaisia toimia ovat liikkuminen, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi kodin ulkopuolella.

Henkilökohtaista apua on mahdollista saada työhön ja opiskeluun, mikäli henkilökohtainen avustaja mahdollistaa tai helpottaa vammaisen henkilön työskentelyä. Henkilökohtaista apua on mahdollista saada sellaiseen työhön, joka on työsuhteeseen perustuvaa tai yritystoimintaan, jota tehdään säännöllisesti tai toistuvasti tietyin aikavälein. Opiskelua varten henkilökohtaista apua on mahdollista saada silloin, kun opiskelu on tutkintoon tai ammattiin johtavaa ja joka parantaa vaikeavammaisen mahdollisuuksia työllistyä ja turvata oma elantonsa. Perusopetuksen osalta henkilökohtainen apu järjestetään kuntien opetustoimesta.

Päivittäisiin toimiin sekä työhön ja opiskeluun henkilökohtaista apua järjestetään siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee. Harrastuksiin, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen henkilökohtaista apua järjestetään vähintään 30 tuntia kuukaudessa, jollei tätä pienempi tuntimäärä riitä turvaamaan vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä avuntarvetta. Harrastuksina pidetään säännöllisesti toistuvan toiminna lisäksi myös esimerkiksi kulttuuritapahtumiin osallistumista. Yhteiskunnallisella osallistumisella tarkoitetaan esim. järjestötoimintaan osallistumista. Henkilökohtainen apu sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen auttaa vaikeavmmaista henkilöä pitämään yllä omia ystävyys- ja sukulaissuhteitaan.

Henkilökohtaisen avun ulkopuolelle rajautuvat sellaiset avun tarpeet, jotka ovat luonteeltaan pääosin hoivaa, hoitoa tai valvontaa. Henkilökohtaista apua ei myöskään ole mahdollista saada, mikäli avun tarve johtuu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Lisäksi henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä tarvitsemansa avun sisältö ja toteutustapa.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Palvelusta vastaaYlä-Savon SOTE kuntayhtymä
Alue Iisalmi, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Vieremä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä
Päivitetty: 18.3.2021