suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Porin perusturva

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 3 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtaiseen apuun on oikeus vaikeavammaisella henkilöllä, joka välttämättä tai toistuvasti tarvitsee toisen henkilön apua selviytyäkseen jokapäiväiseen elämään liittyvistä toiminnoista kotona ja kodin ulkopuolella.

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön avustamista päivittäisissä toimissa, työssä, opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Edellytyksenä on, että vaikeavammainen henkilö pystyy itse määrittelemään, millaista apua hän tarvitsee ja miten apu toteutetaan. Jos henkilö tarvitsee apua pääasiassa hoitoon tai valvontaan, apu järjestetään muiden sosiaali- ja terveyspalvelujen kautta.

Porin perusturvan yhteistoiminta-alueella (Merikarvia, Pori ja Ulvila) palvelu järjestetään korvaamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kustannukset. Henkilökohtainen apu on vaikeavammaiselle henkilölle maksuton palvelu.

Toimi näin

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Ensimmäistä kertaa haettaessa hakemuksen liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto.

Palvelun myöntäminen perustuu laaja-alaiseen toimintakyvyn arviointiin.

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin sen verran kuin vaikeavammainen henkilö välttämättä tarvitsee ja kodin ulkopuoliseen toimintaan vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPorin perusturva
Palvelusta vastaaPorin perusturva
Alue Merikarvia, Pori, Ulvila
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Porin perusturva
Päivitetty: 29.4.2022