suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pelkosenniemen kunta

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Pelkosenniemi
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisena pidetään henkilöä, jonka avuntarve johtuu pitkäaikaisesta tai etenevästä sairaudesta tai vammasta eikä avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Avun tarpeen on oltava välttämätöntä ja toistuvaa ja vaikeavammaisen on tarvittava sitä suoriutuakseen päivittäisistä toiminnoista, työstä ja opiskelusta, harrastuksista yms. Jos henkilön avun tarve perustuu pääosin hoivan, hoidon ja valvonnan tarpeeseen, tulee niihin vastata muun sosiaali- ja terveydenhuollon lakien palvelujen avulla.

Vaikeavammaiselta henkilöltä edellytetään voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteuttamistapa.

Vaikeavammaisen henkilön omainen tai läheinen ei pääsääntöisesti voi toimia häneen työsuhteessa olevana henkilökohtaisena avustajanaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPelkosenniemen kunta
Palvelusta vastaaPelkosenniemen kunta
Alue Pelkosenniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pelkosenniemen kunta
Päivitetty: 1.6.2020