suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus saada henkilöistä apua tavanomaisista elämäntoiminnoista selviytymiseen. Henkilökohtainen apu on välttämätöntä apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse mutta ei niistä vammansa tai sairautensa vuoksi kokonaan tai osittain selviä. Päivittäisiin toimiin myönnetään henkilökohtaista apua siten, kuin henkilön tarve edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020