suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulunkaaren kuntayhtymä

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • 5 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Vammaispalvelulain mukainen henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön välttämätöntä ja toistuvaa avustamista (ei hoivaa, hoitoa tai valvontaa) kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toiminnoissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Henkilökohtaista apua järjestettäessä vaikeavammaisena pidetään henkilöä, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä toisen henkilön apua suoriutuakseen edellä mainituista toiminnoista ja avun tarve ei johdu ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää vaikeavammaiselta henkilöltä voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Palvelutaloissa, ryhmäasumisessa ja vastaavissa tilanteissa henkilökohtainen apu kohdistuu vain kodin ulkopuolisiin toimintoihin. Henkilökohtaisen avun ensisijainen järjestämistapa on työnantajamalli, jossa vammainen henkilö toimii työnantajana avustajalleen. Henkilökohtaisena avustajan tulee olla pääsääntöisesti perheen ulkopuolinen henkilö.

Toimi näin

Henkilökohtaista apua haetaan vammaispalveluhakemuksella.

Kenelle ja millä ehdoin

Vaikeavammainen henkilö, jolla on välttämätön ja toistuva avun tarve.

Palvelu on maksuton.

Palvelussa on käytössä palveluseteli.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulunkaaren kuntayhtymä
Palvelusta vastaaOulunkaaren kuntayhtymä
Alue Ii, Pudasjärvi, Simo, Utajärvi, Vaala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulunkaaren kuntayhtymä
Päivitetty: 10.11.2020