suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Henkilökohtainen apu

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Leppävirran kunta
Alue: Leppävirta
Palvelun kieli: suomi

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus vammaispalvelulain mukaiseen henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Henkilökohtainen avustaja auttaa välttämättömissä asioissa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Leppävirran kunta järjestää palvelun pääasiassa Spesion avustajakeskuksen kautta.


Toimi näin

1. Ohjaus ja neuvonta: ota yhteyttä tilanteesi alustavaa arviota varten vammaispalveluitten sosiaalityöntekijään puh 0400 873802.

2. Tee kirjallinen hakemus (vapaamuotoinen tai lomakkeella Ilmoitus sosiaalipalvelujen tarpeesta).

Hanki hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto tai kuntoutussuunnitelma tai vastaava josta ilmenevät kaikki diagnoosit sekä arvio toimintakyvystäsi.

Hakemus liitteineen palautetaan os. Leppävirran kunta/sosiaalitoimisto/vammaispalvelut, Savonkatu 39, 79100 Leppävirta.


Kenelle ja millä ehdoin

Vammaispalvelulain mukaista viimesijaista henkilökohtaista apua ei voi saada mm seuraavissa tilanteissa:

-mikäli avun tarve voidaan järjestää muilla palveluilla (esim. kotihoito ja muut sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut)

-siivoukseen, leipomiseen tai muihin vastaaviin kotitalostöihin

-pääasiassa ikääntymisestä johtuvien toimintarajoitteiden perusteella

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista


Palvelun toteuttaa: 
Leppävirran kunta