suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lempäälän kunta

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Lempäälä
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtainen apu kohdistuu niihin toimiin, jotka henkilö tekisi itse, mutta ei niistä vamman tai sairauden vuoksi selviä. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omien valintojensa toteuttamisessa kotona ja kodin ulkopuolella. Lain mukaan henkilökohtaista apua myönnetään, ellei avuntarve johdu pääasiassa ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista. Henkilökohtaista apua ei myönnetä pelkästään hoivaan, hoitoon ja valvontaan.

Henkilökohtaisen avun järjestäminen edellyttää, että vaikeavammaisella henkilöllä on voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa. Kunnalla ei ole erityistä velvollisuutta henkilökohtaisen avun järjestämiseen laitoshoidossa olevalle.

Henkilökohtaista apua myönnetään päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun, harrastuksiin tai muuhun vapaa-ajan toimintaan. Päivittäisiä toistuvia toimia ovat muun muassa liikkuminen, pukeutuminen, henkilökohtainen hygienia ja sen hoito, vaate- ja ruokahuolto, kodin siisteydestä huolehtiminen sekä asiointi esimerkiksi kaupassa tai viranomaisen luona.

Henkilökohtaista apua on järjestettävä päivittäisiä toimia, työtä ja opiskelua varten siinä laajuudessa kuin vaikeavammainen henkilö sitä välttämättä tarvitsee.

Vapaa-ajan toimintoja varten henkilökohtaista apua on järjestettävä lain mukaan asiakkaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Vaikeavammaisten tai kehitysvammaisten lasten ja nuorten kohdalla vapaa-ajan toimiin voidaan myöntää henkilökohtaista apua ikätasoisesti siitä lähtien, kun lapsen tai nuoren toiminta vapaa-ajalla ilman vanhempia tukee lapsen tai nuoren luontaista kehitystä ja itsenäistymistä vanhemmista. Tällöin henkilökohtaisen avun määrä vapaa-ajan toimintaan voi aluksi olla myös alle 30 tuntia kuukaudessa.

Toimi näin

Ota ensin yhteytta vammaispalveluiden sosiaalityöntekijään tiedustellaksesi henkilökohtaista apua. Apua haetaan vammaispalveluiden sähköisellä asiointipalvelulla.

Kenelle ja millä ehdoin

Korkea ikä ja vanhuuden tuoma raihnaisuus eivät oikeuta henkilökohtaiseen apuun.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLempäälän kunta
Palvelusta vastaaLempäälän kunta
Alue Lempäälä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lempäälän kunta
Päivitetty: 25.5.2020