suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Henkilökohtainen apu

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Henkilökohtainen apu toimii pääasiassa työnantajamallilla, jossa vaikeavammainen henkilö toimii työnantajana tai työnjohtajana avustajalle. Viikko- ja kuukausituntimäärät määräytyvät sen mukaan, mitä hänelle on vammaispalvelupäätöksen mukaan myönnetty. Toisinaan henkilökohtainen apu voi toimia siten, että vaikeavammainen saa kunnan järjestämää tai hankkimaa apua.

Toimi näin

Hae palvelua vammaispalvelun sosiaalityöntekijältä hakemuslomakkeella, jonka nimi on hakemus henkilökohtaisesta avusta. Tarkempia tietoja ja ohjeita saat henkilökohtaisen avun palveluohjaajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Sosiaalityöntekijä arvioi palvelun tarvetta yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa tämän perheen tai muun lähiverkoston kanssa. Päätöksen tueksi edellytetään lääkärin arviota vamman tai sairauden aiheuttaman haitan pysyvyydestä. Tarvittaessa käytetään muidenkin ammattihenkilöiden lausuntoja.

Palvelu on maksuton.

Henkilökohtainen apu on maksuton palvelu käyttäjille. Kun vammainen henkilö toimii työnantajana, kunta korvaa henkilökohtaisen avustajan palkkauksesta aiheutuvat lakisääteiset kohtuulliset kustannukset.

Tausta ja lainsäädäntö

Vaikeavammaisella henkilöllä on oikeus henkilökohtaiseen apuun, jos hänen tilanteensa sitä pysyväisluonteisesti edellyttää. Avun tarpeen ja keston arvioi sosiaalityöntekijä. Henkilökohtainen avustaja auttaa kotona ja kodin ulkopuolella, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää eri tavoin. Sitä voidaan hankkia sekä julkisilta että yksityisiltä palveluntuottajilta.

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 15.5.2020